กรมโรงงานอุตสาหกรรมปลุกกระแสคนไทย จัดงาน “วันโอโซนโลก 2018”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม จัดงาน “วันโอโซนโลก 2018” ที่จังหวัดภูเก็ต ปลุกกระแสคนไทย ร่วมรณรงค์การลดและเลิกใช้สารไฮโดรคลอโรฟลูออโรคาร์บอน หรือ สาร HCFCs

.

30 ก.ย.) ที่ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “วันโอโซนสากลประจำปี 2561 หรือ World Ozone Day 2018” ซึ่งกรมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Keep Cool And Carry On The Montreal Protocol” หรือการลดเพิ่มอุณหภูมิ ด้วยการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน และเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

.

กิจกรรมภายในงานมีการเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการลดและเลิกใช้สาร HCFCs โดย น.ส.นาถวรรณ สุขชัย ผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โอโซน นายปริญญ์ พุทธิสมบัติ ประธานกลุ่มย่อยอุตสาหกรรมโพลียูรีเทน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายเจฟฟรี่ เบญจกุล คนดังที่มีหัวใจรักษ์สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเล่นเกม ตอบคำถามแจกของรางวัล และการแสดงจากศิลปิน “ชิน ชินวุฒ”

.

.

นางสาวศิริกาญจน์ ศรีเลขา ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการวัตถุอันตราย กล่าวถึงการจัดงาน “วันโอโซนสากล ประจำปี 2561 ว่า ตามที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 16 กันยายน ของทุกปี เป็น “วันโอโซนสากล” หรือ “World Ozone Day” เพื่อเป็นการระลึกถึงวันที่นานาประเทศได้ร่วมกันลงนามเป็นครั้งแรกต่อพิธีสารมอนทรีออลว่าด้วยสารทำลายชั้นบรรยากาศโอโซน เมื่อวันที่16 กันยายน 2530 กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกรณีภายใต้พิธีสารมอนทรีออลและได้จัดงาน “วันโอโซนสากล” อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

.

สำหรับในงานปีนี้ได้มุ่งเน้นที่จะเผยแพร่ความรู้และเชิญชวนประชาชนคนไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เกิดความสนใจเรื่องการปกป้องชั้นบรรยากาศโอโซน เพื่อให้เกิดการลดและเลิกใช้สาร  HCFCs พร้อมทั้งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสารทดแทน โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ใน 5 ภูมิภาคได้แก่ ภาคตะวันออก วันที่ 8 ก.ย.61 ณ จ.ชลบุรี ภาคกลาง วันที่ 14 ก.ย.61 ณ กรุงเทพมหานครภาคเหนือ วันที่ 19 ก.ย.61 ณ จ.พิษณุโลก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 21 ก.ย.61 ณ จ.นครราชสีมาและภาคใต้ วันที่ 30 ก.ย.61 ณ จ.ภูเก็ต

โดยมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ทั้งสาระความรู้ ความบันเทิง การเสวนา นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับสาร HCFCs กิจกรรมเกมการตอบปัญหาชิงรางวัล พร้อมรับของที่ระลึกต่างๆ มากมาย