กลุ่มคนหนุ่มสนับสนุนโครงการปันนมน้องอิ่มท้องช่วง COVID-19

นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มคนหนุ่ม มอบเงินสมทบให้โครงการปันนมให้น้องอิ่มท้องช่วงโควิด-19 จำนวน 15,000 บาท เพื่อนำไปจัดซื้อนมตามสูตรที่เด็กต้องการ
.
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
.
โดยโครงการปันนมให้น้องอิ่มท้องช่วงโควิด-19 ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มเอกชนเพื่อจัดหานมให้กับเด็กผู้ยากไร้ในเขตตำบลตลาดใหญ่ และ ตลาดเหนือ จังหวัดภูเก็ต เพราะเด็กหลายคนได้รับผลกระทบจากการที่พ่อแม่ไม่มีรายได้พอที่จะซื้อนมได้
.
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการเปิดรับนม และเปิดให้ประชาชนลงชื่อผ่านทางแฟนเพจ ‘Phuket Lifestyle’ ประกอบกับการรวมข้อมูลของทีมงานเจ้าหน้าที่หลังจากลงพื้นที่สำรวจบุคคลที่เข้าไม่ถึงโซเชียลมีเดีย และนำมาประมวลผลข้อมูล
.
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และ รองเท้า
.
ในการมอบนมจะมีการโทรศัพท์สำรวจความต้องการของเด็กในแต่ละบ้านก่อนและจัดหานมให้ตามปกติที่เด็กทาน เพราะทางเป็นห่วงในสุขภาพของเด็กอ่อนหากดื่มนมไม่ตรงกับประเภทที่ได้ทานเป็นปกติ และมอบนมให้ในจำนวนที่เด็กจะอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์
.
ซึ่งในขณะนี้มีเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วจำนวน 150 ราย และยังคงดำเนินต่อไปจนครบรายชื่อเด็กที่ลงทะเบียนเอาไว้