กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น เปิดรับบริจาคเพื่อการกุศลในกิจกรรม “A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”

กลุ่มแอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น โดย นายโสมพัฒน์ – นางวัลลภา ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร,เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ และกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจย่านสาทรจัดกิจกรรม A SATHORN DISTRICT CHARITY CHRISTMAS TREE”ภายใต้โครงการ GIVE GREEN CBD : SYNERGY POWER 2018 เป็นปีที่ 6โดยการประดับต้นคริสต์มาสบนใจกลางเมืองด้วยอุปกรณ์การกีฬา และ อุปกรณ์เครื่องเขียน ซึ่งตั้งอยู่บริเวณลานกิจกรรมสะพานเชื่อมสถานีรถไฟฟ้า BTS ช่องนนทรี และ BRT สาทร  ขอเชิญประชาชนร่วมบริจาคสิ่งของ หนังสือ หรืออุปกรณ์การเรียนที่จำเป็น เพื่อร่วมพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเด็กไทยให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้ร่วมส่งความสุขและแสดงพลังแห่งการให้ ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 11 มกราคม 2562สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.assetworldcorp-th.com และwww.empiretower.co.th