การแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดของสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง

เมื่อวันที่ 24 กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ทางสมาคมหาดป่าตอง ได้จัด แถลงข่าวการแข่งขันกีฬาชายหาดของสมาคมโรงแรมหาดป่าตองครั้งที่ 29 ประจำปี  2561และการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาสถานที่ห้องประชุมโรงแรมภูเก็ตเกรซแลนด์ รีสอร์ท  เวลา 14.00 น.   โดยจะเริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 6 -14 สิงหาคม 2561 ที่จะถึงนี้ ณ สนามฟุตบอลเทศบาลเมืองป่าตอง

สมาคมโรงแรมหาดป่าตองและทางคณะกรรมการสมาคมฯ  นำโดย ศลิษา ลิ่มสกุล กับบทบาท “นายกสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง”ได้จัดให้มีการแข่งขันครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นกับพนักงาน  ผู้บริหาร  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  ให้ได้มีโอกาสพบปะสังสรรค์  และมีกิจกรรมร่วมกันอันจะนำมาซึ่งความสามัคคี  และสร้างความเข้าใจร่วมกันสมาคมโรงแรมหาดป่าตองจะจัดขึ้นให้แก่สมาชิกเป็นประจำทุกปีก่อนการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยการนำประโยชน์จากการเล่นกีฬาการทำกิจกรรมและอยู่ร่วมในสังคมมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กรต่อไปซึ่งในปีนี้มีโรงแรมส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 39 โรงแรม กับ 10 ชนิดกีฬาได้แก่

  1. ฟุตบอลชาย 5 คน
  2. ฟุตบอลหญิง 5 คน
  3. วอลเลย์บอลชาย 3 คน
  4. วอลเลย์บอลหญิง 3 คน
  5. เซปักตะกร้อชาย 3 คน
  6. เปตองชาย 2 คน
  7. เปตองหญิง 2 คน
  8. เปตองผสมคู่ชายหญิง
  9. เดาะบอล
  10. วิ่งมินิมาราธอน

และจะมีพิธีเปิดวันที่  6 สิงหาคม  2561  เวลา 13.00 น. ณ สนามฟุตบอลเทศบาล หาดป่าตอง