กิจกรรมโครงการจิตอาสา “รักษ์วิ่งรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Run for the Earth)

วันที่ 15 ม.ค.62 เวลา 06.30 น. อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ร่วมกับศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา “รักษ์วิ่งรักษ์สิ่งแวดล้อม” (Run for the Earth) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสร้างจิตสำนึกให้ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดและปกป้องดูแลธรรมชาติของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายรัฐวิชญ์ อริยพัชญ์พล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชน และครอบครัวจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายวิทูร เดชประมวลพล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติสิรินาถ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ โดยมี นายรักศักดิ์ เอี่ยมหิรัญ รอก.ฝปข.ทภก. เป็นผู้แทนทภก. พร้อมพนักงานและลูกจ้าง ทภก. เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ

.
*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478