กิจกรรม “โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส อาสา ทาสี ให้น้อง”

กิจกรรม “โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส อาสา ทาสี ให้น้อง” ที่ โรงเรียนวัดเทพนิมิตร ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “โตโยต้า ขับเคลื่อนความสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนวัดเทพนิมิตร

.

.
ดังนั้น เพื่อฟื้นฟู บูรณะกำแพง และประตูรั้วด้านข้างโรงเรียนวัดเทพนิมิตรให้กลับมาใหม่อีกครั้ง ทางบริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด จึงนำพนักงานจำนวน 150 คนร่วมทาสีกำแพง และซ่อมแซมประตูรั้วโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศโรงเรียนของน้องๆให้สวยงามสะอาดขึ้นแล้ว ยังสร้างภูมิทัศน์ที่สวยงามให้แก่โรงเรียนและชุมชนโดยรอบ และทางบริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด ได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการกีฬาเยาวชนเข้าสู่การแข่งขันที่สูงขึ้นไปและเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย เพื่อห่างไกลยาเสพติด

.

.

.

.

.

.

.

.
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุน และความร่วมมือเป็นอย่างดีจากโรงเรียนวัดเทพนิมิตร ศิลปินจากค่ายอาร์สยาม และพนักงาน บริษัท โตโยต้า ภูเก็ต มอเตอร์ส จำกัด