ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล PKW Back To School Run For Junior

สมาคมนักเรียนเก่า ภูเก็ตวิทยาลัย ขอเชิญร่วมวิ่งการกุศล PKW Back To School Run For Junior ใน วันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 05:30

.

.

ประเภท การแข่งขัน
-วิ่งมินิมาราธอน 10.5 กม.
-เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ (Fun Run 5.0) กม.

5.0 กม. ค่าสมัคร 350 บาท
10.5 กม.ค่าสมัคร 450 บาท
V.I.P ค่าสมัคร 1,000 บาท

.

.

รายได้สนับสนุนกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย

ติดต่อสอบถาม : โทร 076-222161
หรือ เวลา 08:00 – 18:00 น. โทร 080-660-6146

สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.followrunner.net/race_regis/raceregisteration?id=4&fbclid=IwAR2HyEOfRZNeadjPHjHQQlgE6noLflxeyJkH14rB4WnPoz7081MAzyW0Ehw


.

.

.

.