คณะผู้เข้าประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต ๒๐๑๘ เยี่ยมชมและทำกิจกรรมชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต

กองประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ต ๒๐๑๘ จัดให้ผู้ผ่านคัดเลือกมิสแกรนด์ รอบ ๒๐ คนสุดท้าย เข้าเยี่ยมชมสถานที่สำคัญและทำกิจกรรมด้านวัฒนธรรมในชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคมที่ผ่านมา

.

ในโอกาสนี้ คณะสาวงามผู้เข้าประกวด ได้แวะชมสถานที่สำคัญและทำกิจกรรมต่างๆ อาทิ
– การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต
– พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ ในการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมบาบ๋า
– ศูนย์การเรียนรู้ลานมังกร ในทำกิจกรรมเรียนรู้และฝึกหัดศิลปะการถักเชือกมงคลของคนจีน
– บ้านเลขที่ ๙๒ ในการชมสถาปัตยกรรมอาคารเตียมฉู้ และขมการแสดงดนตรีกู่เจิงของสมาชิกชุมชน
– คริสเตียนสถาน ถนนถลาง ได้รับทราบเรื่องราวของคริสเตียนสถาน และเรียนรู้การใช้ภาษาถิ่นภูเก็ต
-ศาลเจ้าไหหลำ ได้กราบนมัสการองค์บารมีเจ้าแม่ทับทิม และเรียนรู้ศิลปะการพับกระดาษไหว้เจ้า
-ศาลเจ้าแสงธรรม ได้ชมสถาปัตยกรรมอาคารศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งหนึ่งคู่กับชุมชน และร่วมถวายโคมพับกระดาษไหว้เจ้า (กิ้มเต้ง) แก่องค์เทพประจำศาลเจ้า