จังหวัดนครศรีธรรมราช โชว์มรดกศิลป์ถิ่นเมืองนครฯ ณ จังหวัดภูเก็ต

25 พฤษภาคม 2561 เวลา 18.00 น. นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน ” ชาวนครศรีธรรมราชร่วมใจภักดิ์ อนุรักษ์มรดกไทย ” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 25  -27 พฤษภาคม 2561  ณ ลานเดอะพอร์ท อารีน่า ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต มีผู้แขกผู้มีเกียรติ กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

.

นายคมสัน นิลยองตระกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ใช้แนวคิดที่จะนำเสนอประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์การมีส่วนร่วมและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นรากเหง้าของจังหวัดนครศรีธรรมราชแก่เยาวชน รณรงค์และสร้างความเข้าใจ ความสำนึกรักและหวงแหนในมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้มากขึ้น สร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวยังจังหวัดนครศรีธรรมราช

.

ซึ่งนอกจากการออกร้านของผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางคณะผู้จัดงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทั้งหนังตะลุง มโนราห์ เครื่องถม การแกะสลักดุน การวาด ขีด เขียน จิตรกรรม ผ้าบาติกขาว ผ้ามัดย้อม งานจักสานย่านลิเภา งานจักสานกระจูดและคลุ้ม รวมถึงการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้และการแสดงโขน ประกอบระบบ 3D Mapping เรื่องรามเกียรติ์ ฯลฯ

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2IPL5ri