จังหวัดภูเก็ตจัดการประกวดธิดาบาบ๋า ย่าหยาภูเก็ต ประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาทูตวัฒนธรรม

จังหวัดภูเก็ตจัดการประกวดธิดาบาบ๋า ย่าหยาภูเก็ต ประจำปี 2562 เพื่อเฟ้นหาทูตวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยว

.

.

วันนี้ 5 มกราคม 2562 เวลา 19.00 น. ณ เวทีกลางสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานเปิดการประกวดธิดาบาบ๋า ย่าหยาภูเก็ต ประจำปี 2562 นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่ากิจกรรมการประกวดธิดาบาบ๋า ย่าหยาถือเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะสร้างกระแสและร่วมรณรงค์ฟื้นฟูให้ประชาชนชาวไทยและนักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตได้ตื่นตัวและส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยดึงความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆและนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มาช่วยเสริมสร้างคุณค่า และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจึงควรมีการต่อยอดเพื่อพัฒนาความเป็นเมืองท่องเที่ยวมีวิสัยทัศน์ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป

.

.

นอกจากนี้ยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การแต่งกายภาพลักษณ์ที่สวยงามของจังหวัดภูเก็ตแล้วเรายังสามารถเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยการกำหนดกิจกรรมที่ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมาเยือนจังหวัดภูเก็ตด้วยการรณรงค์แต่งกายบาบ๋าย่าหยาภูเก็ต นอกจากนี้ ธิดาบาบ๋าย่าหยาที่ผ่านการประกวดในครั้งนี้จะเป็นทูตวัฒนธรรมที่จะช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านการแต่งกายของจังหวัดภูเก็ตให้เป็นที่รู้จักของประชาชนและนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวที่เข้ามาภูเก็ตแล้วอยากจะแต่งกายด้วยชุดบาบ๋าย่าหยาและถ่ายภาพเก็บไว้ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับคุณภูเก็ตในท้องถิ่นได้อีกทางหนึ่ง

.

.

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นการเปิดพื้นที่ทางวัฒนธรรม กระตุ้นให้ประชาชนเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์การแต่งกายซึ่งถือเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของชาวภูเก็ตที่ใครได้สวมใส่ชุดบาบ๋าย่าหยาภูเก็ตแล้วจะเห็นถึงความสวยงามสมส่วนกับรูปร่าง ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างและทิ้งร่องรอยไว้ให้ลูกหลานได้เจริญรอยตามอย่างสมสง่าเพิ่มราศีให้แก่ผู้สวมใส่เป็นอย่างยิ่ง สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมการประกวดธิดาบาบ๋าย่าหยาถึง 58 คนและยังได้รับเกียรติจากภาคส่วนต่างๆมาร่วมเดินแบบในชุดบาบ๋าย่าหยาของจังหวัดภูเก็ตด้วย

.

.

.

.

.

.

.

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://goo.gl/PdvJ4T

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว