ททท.นำคณะทูต ลงพื้นที่ท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว

หลังจากโครงการ “ตามรอยศาสตร์พระราชา เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” ได้ประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยมในปีที่ผ่านมา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เผยว่า จากความสำเร็จกังกล่าว ทาง ททท.จึงได้ต่อยอดเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ด้วยการเผยแพร่ศาสตร์แห่งองค์ราชา “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” สู่สากลในโครงการ “แหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยว”โดยโครงการนี้เป็นการน้อมนำศาสตร์ของพระราชา และการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจของคุณูปการของศาสตร์พระราชา ของพระบาทสมเด็ดพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติมากขึ้น

โดยโครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชา สู่การเชื่อมโยงแอ่งท่องเที่ยวได้รับความร่วมมือจากคณะเอกอัครราชทูตจาก25ประเทศร่วมลงพื้นที่สัมผัสเส้นทางท่องเที่ยว ล่าสุดเป็นเส้นทางที่สอง โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำต้นลำปะเทีย-ชุมชนบ้านโคกเมือง จ.บุรีรัมย์ โดยมี นางแมรี โจ เอ. แบร์นาโด-อารากน (Mrs. Mary Jo A. Bernardo-Aragon) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย, นายรัดวาล ชาอูคี่ (Mr. RadouaneChaouki) ผู้แทนเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโก ประจำประเทศไทย, นายโจอาคิมอารมารัล (Mr. JoaquimAmaral) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต ประจำประเทศไทยและนางสาว พนิตา จิตตานนท์ ผู้แทนสถานกงสุลอาร์มีเนีย ประจำประเทศไทย

สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถร่วมติดตามและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.tourismthailand.org/kingwisdom