ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 ม.ค.62 ท่าอากาศยานภูเก็ต ร่วมกับ ผู้ประกอบการ,สายการบิน และส่วนงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ ทภก. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานเปิดงานฯ โดยมี นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รภก.(สธ.) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายในงานมีกิจกรรม การแสดง การละเล่นต่างๆโชว์อุปกรณ์ดับเพลิงกู้ภัยของ ทภก. เพื่อมุ่งเน้นสร้างความสุข ความสนุกสนานให้กับเด็กๆ พร้อมสอดแทรกความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนไทยสนใจใฝ่รู้เรื่องการบิน รวมทั้งสร้างการรับรู้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ” และยังมีการเล่นเกมต่างๆ ชิงของรางวัล แจกของรางวัล ให้กับเด็กๆที่มาร่วมงานอย่างมากมาย ณ อาคาร  X- Terminal ทภก.

.

.

.

.

.
*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478