ทภก.จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้างฝ่ายรักษาความปลอดภัย

วันที่ 10 ม.ค.62 ทภก.จัดกิจกรรมออกกำลังกายให้แก่พนักงานและลูกจ้างฝ่ายรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายการออกกำลังทุกวันพุธของรัฐบาลซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างของ ทภก. ตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เสริมสร้างบุคลิกภาพ และใช้เวลาว่างให้เป็นไปประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพยืติด โดยมี
ร.ต.ธานี ช่วงชู ผภก. เป็นผู้ปล่อยแถวการออกกำลังกาย ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ทภก.

.

*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478