top-adver.jpg

ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2563

วันที่ 23 ม.ค.63 เวลา 14.00 น. ท่าอากาศยานภูเก็ตจัดกิจกรรมเทศกาลวันตรุษจีนประจำปี 2563 โดยได้ประดับตกแต่งซุ้มกิจกรรมเป็นบรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีน เพื่อให้ผู้โดยสารได้ร่วมถ่ายภาพและชมการแสดงการเชิดสิงโตและมังกร โดยมี เรืออากาศตรี ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต, พนักงานสายการบิน, หน่วยงานที่ปฏิบัติงานภายในท่าอากาศยานภูเก็ต ต่อจากนั้นได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานภูเก็ต การนี้ได้รับเกียรติจากนายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และพลเรือตรี วโรดม สุวารี ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ห้องโถงผู้โดยสารขาออก อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, เด็ก

ในภาพอาจจะมี 9 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน