ท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินบริจาคกิจกรรม “Run for Australia”

วันที่ 17 ม.ค.63 นางกัลยรัตน์ สุทธิพัฒนกิจ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นผู้แทนท่าอากาศยานภูเก็ตมอบเงินบริจาคกิจกรรม “Run for Australia”

เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยในเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ ในรัฐเซาท์เวลส์และรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย เป็นเงินจำนวน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 5 อาคารสำนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต

*******************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478