ธนาคารออมสินร่วมจัดกิจกรรมกินผัก ออมบุญ ออมทุนออมสิน ในเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี 2561 จังหวัดภูเก็ต

14 ตุลาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชาติชาย พยุนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานนำนายอมรฤทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มกำกับและธรรมาภิบาล,นายโชคชัย คุณาวัฒน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการ,นางสาวปภากร รัตนเศรษฐ รองผู้อำนวยการกลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน,นางพัชลีพร วรวิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการส่วนงานกิจการสาขา 4 และพนักงานธนาคารออมสินร่วมกิจกรรมประเพณีถือศีลกินผักประจำปี 2561 ณศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย เต้าโบเก้ง โดยได้ร่วมมอบสิ่งและตักอาหารเจให้แก่ประชาชนและไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศาลเจ้า

.

นายชาติชาย พยุนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสินกล่าวว่า ภูเก็ตเมืองท่องเที่ยวระดับโลกไข่มุกแห่งอันดามันสวรรค์เมืองใต้และเป็นเกาะที่มีความศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทุกปีจะมีประเพณีที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกคือประเพณีถือศีลกินผักหรือ ‘เจียะฉ่าย’ ของคนเชื้อสายจีนทั่วโลกนั่นเองโดยประเพณีถือศีลกินผักจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพื้นถิ่นที่เก่าแก่ของชาวภูเก็ตที่มีมายาวนานกว่า 100 ปีด้วยการสำรวมกายรักษาศีลละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตที่สำคัญปีนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียน”ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ” โดยปีนี้จัดในระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 ถือเป็นเทศกาลที่มีเสน่ห์ดึงดูดผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศให้นุ่งขาวห่มขาวมาร่วมกิจกรรมมีการตกแต่งบรรยากาศสถานที่ธงเหลืองสะบัดพลิ้วปลิวไสวทั่วเกาะภูเก็ต

.

สำหรับปี 2561 นี้ธนาคารออมสินได้ร่วมสนับสนุนประเพณีถือศีลกินผักหรือ ‘เจียะฉ่าย’ ประเพณีอันยิ่งใหญ่ของชาวภูเก็ตด้วยกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ อาทิ การตกแต่งสถานที่(จุดเช็คอิน) ที่ บริเวณวงเวียนสุรินทร์หอนาฬิกา, บริเวณหน้าธนาคารออมสินสาขาภูเก็ตและบริเวณสี่แยกธนาคารชาร์เตอร์โดยเฉพาะการจัดทำกระปุกออมสินใบใหญ่รูปส่งปิ่นโตจีน “อั่วจ๋าน” เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้บันทึกความทรงจำผ่านภาพถ่าย และจัดทำกระปุกออมสินขึ้นเป็นพิเศษสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อมอบให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมและประชาชนทั่วไปที่ได้มาถ่ายภาพจุดเช็คอิน และร่วมทำบุญโดยการสแกน Scan QR Code สาธุ “กินผัก ออมบุญ ออมทุน ออมสิน” ให้กับศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ตเพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคมไร้เงินสด (Cashless Society) ให้สมกับภูเก็ตเป็นเมือง Smart City

.

โอกาสนี้ธนาคารออมสินได้มอบข้าวสารจำนวน 300 กระสอบ,น้ำมันพืช 100 ลัง และน้ำดื่ม 30,000 ขวดให้กับศาลเจ้าทั่วเกาะภูเก็ตเพื่อใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้กับประชาชนที่มาร่วมงานถือศีลกินผักซึ่งนิยมมารับอาหารที่ผ่านกระบวนการปรุงที่ถูกต้องตามหลักประเพณีจากศาลเจ้าต่างๆในเกาะภูเก็ตให้ประชาชนได้อิ่มบุญอิ่มใจกันถ้วนหน้าอีกทั้ง ได้ร่วมสนับสนุนการจัดทำเสื้องานเทศกาลถือศีลกินผักประจำปี 2561 เพื่อมอบให้กับประชาชนทั่วไปที่ร่วมกิจกรรมและให้กับพี่เลี้ยงม้าทรง(พี่เลี้ยง ร่างทรงแห่งเทพเจ้าจีน) โดยทุกภารกิจของธนาคารออมสินมุ่งมั่นทำประโยชน์เพื่อร่วมดูแลสังคมและส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตเพราะธนาคารออมสินเป็นธนาคารที่ดูแลคุณมากกว่าใครเป็นมากกว่าธนาคาร “ธนาคารเพื่อสังคม”

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ