บางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่น Samui Super Sale

บางกอกแอร์เวย์สจัดโปรโมชั่น Samui Super Sale เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษเส้นทางบินเข้า-ออก สมุย เริ่มต้นเพียงเที่ยวละ 1,990 บาท

กรุงเทพฯ / 10 กุมภาพันธ์ 2563 (วันนี้)   บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส จัดโปรโมชั่น “Samui Super Sale” เสนอบัตรโดยสารราคาพิเศษสำหรับเส้นทางบินที่เข้า-ออก จากเกาะสมุย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ อาทิ กรุงเทพฯ-สมุย เชียงใหม่-สมุย ภูเก็ต-สมุย กระบี่-สมุย พัทยา (อู่ตะเภา)-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 1,990 บาท (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียม) ฮ่องกง-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 990 ฮ่องกงดอลล่าร์ สิงคโปร์-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 99 สิงคโปร์ดอลล่าร์ และ กัวลาลัมเปอร์ (มาเลเซีย)-สมุย เริ่มต้นเที่ยวละ 99 มาเลเซียริงกิต (ราคายังไม่รวมภาษีสนามบินและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ผู้โดยสารสามารถสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์  31 มีนาคม 2563 และใช้เดินทางระหว่างวันที่ พฤษภาคม – 30 มิถุนายน หรือ กันยายน – 15 ธันวาคม 2563

ผู้โดยสารที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.bangkokair.com หรือติดต่อศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า โทร 1771 (ค่าบริการครั้งละ 3 บาททั่วไทย (เฉพาะโทรศัพท์พื้นฐาน) หรือสำนักงานออกบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สทั่วประเทศ เพื่อสำรองที่นั่ง

*โปรโมชั่นดังกล่าวอาจมีจำนวนที่นั่งจำกัดในแต่ละเที่ยวบินและอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่สายการบินฯ กำหนด