พาราไดซ์ กรุ๊ปและโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ร่วมสนับสนุนกิจกรรม “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา”

3 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น. นางณัฏฐกัญญา แสงโพธิ์ ประธานกรรมการบริหาร ในเครือพาราไดซ์ กรุ๊ป และโรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ กับอีกหนึ่งบทบาทหน้าที่ คือ ดำรงตำแหน่งประธานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ต มอบหมายให้ นางสาวพิมพ์มณี โบลาท ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล โรงแรมอันดารา รีสอร์ท เรสซิเด้นซ์ และทีมงาน ร่วมสนับสนุน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้กับคณะครูและนักเรียนที่ร่วมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ในโครงการ “โรงเรียนสวยด้วยมือเรา” ในระหว่างวันที่ 3 – 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เพื่อทาสีรั้วโรงเรียนและปรับภูมิทัศน์ทางเข้าโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 จังหวัดภูเก็ตให้สวยงาม