ภูเก็ตจัดสงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุกคลื่นมหาชนนับหมื่น

วันที่ 13 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ร่วมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางกนกกิตติกา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดภูเก็ต นาวาเอกพรพรหม สกุลเต็ม ผู้แทนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 นางธัญลักษณ์ จริยะเลอพงศ์ ประชาคมงดเหล้าจังหวัดภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต และนายกัณม์ ภูธณลักษณ์ ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ และสื่อสารการตลาด บริษัท แอดไวซ์ไอที อินฟินิท จำกัด ทำพิธีเปิดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก”

.

.
นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประธานในพิธีเปิดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” กล่าวว่า การจัดงานในปีนี้ เป็นอีกปีหนึ่ง ที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ให้ความสนใจในประเพณีสงกรานต์ ซึ่งเป็นประเพณีไทยดั้งเดิมที่มีมายาวนาน และเป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ของชาวไทย หลายองค์กรจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองปีใหม่ไทย ตอบสนองการท่องเที่ยววิถีไทยของทั้งภาครัฐบาล และองค์กรที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยว ที่สำคัญนอกเหนือจากการให้ความสำคัญ เรื่องการเล่นน้ำสงกรานต์ตามประเพณีและการท่องเที่ยววิถีไทยแล้ว ผู้จัดยังเน้นความสำคัญในการสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุจากการเมาสุราในช่วงเทศกาล ตามนโยบายของรัฐบาล ในงานจึงมีมาตรการคุมเข้มในเรื่องการ “ห้ามเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และสิ่งเสพติด” นอกเหนือจากนั้น ยังปฏิบัติตามมาตรการในการเล่นน้ำสงกรานต์ของรัฐบาล เช่น เรื่องการห้ามเล่นแป้ง น้ำแข็ง โฟม น้ำที่มีสี ห้ามใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง อีกด้วย จึงเชื่อว่าการจัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดงานตามประเพณีที่ดี เพื่อให้ทั้งคนภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ได้เล่นสงกรานต์กันอย่างสนุก ปลอดภัย เป็นไปตามประเพณีดั้งเดิม และการท่องเที่ยววิถีไทย

.

.
นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต กล่าวในฐานะผู้จัดงานว่า งานสงกรานต์โนแอลจัดขึ้นเพื่อตอบสนองเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทั้งชาวภูเก็ตท้องถิ่น และนักท่องเที่ยว ให้ได้มีสถานที่เล่นสงกรานต์อย่างสนุกสนานตามวิถีไทย และมีความปลอดภัย โดยเล็งเห็นถึงอันตรายจากอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น จากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นหลัก งานสงกรานต์โนแอล จัดขึ้นครั้งแรกในวันที่ 13 เมษายน 2556 ได้รับความสนใจจากกลุ่มคนเป้าหมายเพิ่มขึ้นทุกปี ปีที่แล้วกว่า 16,000 คน ปีนี้จึงได้มีความเห็นว่าย้ายออกมาจัดบนถนนดีบุกเพื่อให้ทุกคนได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ และยังได้รับการสนับสนุนจากพ่อแม่ผู้ปกครองของเยาวชนว่าเป็นสถานที่จัดงานที่มีความปลอดภัยเป็นอย่างดียิ่ง จึงได้จัดงานต่อเนื่องมาทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 6 ซึ่งทางเราก็หวังว่า งานสงกรานต์โนแอลในวันนี้ จะสนุกสนานตามประเพณีไทย สนับสนุนการท่องเที่ยววิถีไทย และสามารถรณรงค์สนับสนุนภาครัฐในการไม่ดื่มแอลกอฮอล์ ได้เป็นอย่างดี