ภูเก็ตพัฒนาเมือง ต้อนรับ สนช. ดูงานพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City)

วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานบริษัท ภูเก็ต พัฒนาเมือง จำกัด (PKCD) นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมคณะอนุกรรมาธิการฯ เข้าศึกษาดูงานและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ(Smart City) เยี่ยมชม Business Unit ต่างๆ ของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด โดยมี นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

.

นายก้าน ประชุมพรรณ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด กล่าวว่า บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด ได้จัดตั้งขึ้นจากการรวมตัวของประชาชนและผู้ประกอบการส่วนหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ภายใต้แนวคิดวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการร่วมมือกับภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ เพื่อเป็นการระดมสร้างสรรพกำลังในการพัฒนาเมืองภูเก็ต ตามนโยบาย Smart City ของรัฐบาล และเพื่อสร้างเมืองภูเก็ตร่วมกันทุกภาคส่วนไปสู่เมืองชั้นนำของโลก โดยเฉพาะการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการตามแนวทางการบริหารและพัฒนาเมืองและได้ดำเนินการเปิดบริษัทในเครือแล้วทั้งหมด 4 บริษัท

.

1.บริษัท ภูเก็ต สมาร์ท บัส จำกัด (PKSB) ดำเนินงานด้านรถโดยสารสาธารณะ โดยมุ่งเน้นการแก้ปัญหาเรื่องระบบขนส่งมวลชนภายในจังหวัดภูเก็ต ลดจำนวนยานพาหนะบนท้องถนน  และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านส่งเสริมการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เริ่มให้บริการเมื่อเดือนเมษายน 2561  ในเส้นทางการเดินรถจากสนามบินนานาชาติภูเก็ตสู่เส้นทางเลียบหาดไปสิ้นสุดที่หาดราไวย์  รถภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นรถที่มีความสมาร์ทครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถ ระบบความปลอดภัย มีที่วางกระเป๋าสำหรับนักท่องเที่ยว อินเตอร์เน็ตไร้สาย(Wifi) ช่องเสียบยูเอสบีทุกที่นั่ง ระบบGPS สามารถติดตามได้ว่ารถที่ใช้บริการรวมถึงรถแต่ละคันอยู่จุดไหน และมีเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการที่สามารถเช็คเวลาการเดินทาง รวมถึงระยะเวลาในการรอรถผ่าน www.Phuketsmartbus.com แอปพลิเคชัน Bus-Beam ,Via Bus  มีระบบการชำระเงินค่าโดยสารผ่านบัตรสมาร์ทการ์ด  การติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อตรวจจับรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร ห้อง Control Room ที่คอยควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถ และความปลอดภัยของผู้โดยสาร ผ่านจอทีวี ซึ่งติดตั้งอยู่ภายในสำนักงานของภูเก็ตสมาร์ทบัส นอกจากนี้ยังมีลิฟต์สำหรับให้บริการผู้โดยสารที่ใช้วีลแชร์อีกด้วย

.

2.บริษัท พัฒนาศูนย์เศรษฐกิจ จำกัด (ECD)  จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาพื้นที่ย่านพาณิชยกรรมและเศรษฐกิจ(TOD) ตามแนวคิดจากการเติบโตอย่างชาญฉลาด(Smart Growth) และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Leed-ND) อีกทั้งยังมีจุดมุ่งหมายที่จะส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนได้มีส่วนร่วมกับการพัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรของภูเก็ตให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้จัดสรรพื้นที่ที่มีศักยภาพให้มีระบบนิเวศน์ทางธุรกิจอย่างสมบูรณ์ ได้แก่พื้นที่ทำงานร่วม (Co-Working Space), สำนักงานให้เช่า และ ห้องประชุมขนาดต่าง ซึ่งปัจจุบันได้เปิดใช้พื้นที่บริเวณชั้น 1 Baan&Beyond ที่มีทำเลอยู่บนใจกลางเกาะภูเก็ต สี่แยกเซ็นทรัล ที่สามารถเชื่อมต่อไปยังทุกจุดของจังหวัด โดยใช้ชื่อว่า BAYACO ที่เป็นแนวคิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมดั้งเดิมของจังหวัดภูเก็ต และการพัฒนาในเชิงพาณิชย์สมัยใหม่ที่ต้องการความร่วมมือ (Co-Operation) ระหว่างทุกภาคส่วน ได้แก่ ผู้มีความคิดริเริ่ม (Innovator), ผู้มีเงินทุน (Investor), ผู้มีความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านเทคนิคเชิงช่าง ด้านการออกแบบ ด้านเทคโนโลยี ด้านการจัดการบัญชีและการเงิน ฯลฯ อันก่อให้เกิดการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งใช้เป็นจุดเริ่มต้นในระดับท้องถิ่นที่สามารถเป็นต้นแบบสำคัญเพื่อต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในระดับภูมิภาคได้

.

3.บริษัท ซิตี้ ดีเวลลอปเมนท์ โซลูชันส์ จำกัด (CDS) ผู้ดูแลระบบการชำระเงินในจังหวัดภูเก็ตให้ทันสมัย ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิตอล มีคล่องตัวยิ่งขึ้น กับแนวคิดสังคมไร้เงินสด (Cashless Society) กับบัตร “ภูเก็ตแรบบิทการ์ด” เพียงบัตรเดียวก็สามารถกิน เที่ยว ช้อปได้สบายๆ พร้อมรับสิทธิประโยชน์และส่วนลดพิเศษมากมายทั่วเกาะภูเก็ต  และยังช่วยให้การเดินทางผ่านรถโดยสารภูเก็ตสมาร์ทบัสเป็นไปได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  เมื่อชำระค่าโดยสารผ่านบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ด พร้อมทั้งใช้กับระบบขนส่งมวลชนในกรุงเทพฯ เช่น รถไฟฟ้า BTS  รถเชียงใหม่ซิตี้บัส ที่ จังหวัดเชียงใหม่ได้อีกด้วย  นอกจากนี้ผู้ถือบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ดยังสามารถแสดงบัตรหรือใช้จ่ายผ่านบัตรเพื่อขอรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้าและที่พักที่ร่วมรายการอีกมากมายทั่วเกาะภูเก็ตได้มากกว่าร้อยร้านค้า หรือเลือกใช้จ่ายในร้านสะดวกซื้อ Family Mart และร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ ทำให้ผู้ถือบัตรได้รับความสะดวกสบายสูงสุด และคุ้มค่าทุกครั้งที่ใช้จ่ายด้วยบัตรภูเก็ตแรบบิทการ์ด

.

4.บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด (CDA) จัดตั้งขึ้นมาเพื่อเป็นต้นแบบในการจัดทำระบบข้อมูลของเมือง Big Data แห่งแรกของประเทศไทย เพื่อก้าวให้ทันยุคแห่งข้อมูล (Information Age)  เพราะข้อมูล (Data) กลายเป็นสิ่งที่มีมูลค่ามหาศาล จะเห็นได้ว่า ข้อมูลกลายเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ การบริหาร หรือ การพัฒนา ล้วนแล้วแต่ต้องนำข้อมูลมาเพื่อทำการวิเคราะห์และตัดสินใจ บริษัท ซิตี้ เดต้า อนาไลติกส์ จำกัด ได้มีการจัดทำข้อมูล Big data ของเมืองภูเก็ต  โดยมีการจัดทำและเก็บรวบรวมข้อมูลของเมืองซึ่งมีมากกว่า 40 ชั้นข้อมูล เช่น ภายถ่ายจากโดรน  ข้อมูลอาคาร  ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ข้อมูลสาธารณูปโภค เป็นต้น   ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาฟื้นฟูและการบริหารจัดการเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดและประชาชนเป็นอย่างมาก

.

และในรอบการดำเนินงานของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง ตามแผน 4 กลุ่ม 12 เรื่อง ร่วมระยะเวลา 2 ปีเศษ  ได้มีการพัฒนาผลักดันภูเก็ตสู่ความเป็น Smart City มาโดยตลอด พร้อมทั้งมุ่งมั่นดำเนินการบริหารองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และหน่วยงานท้องถิ่น เป็นอย่างดี

.

นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร ประธานคณะอนุกรรมาธิการการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน และการพัฒนาระบบราชการ ในคณะกรรมาธิการการบริหารราชการแผ่นดิน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาเมืองสิ่งสำคัญคือทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกันและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยเฉพาะในเรื่องของ Phuket Smart City จะต้องเตรียมความพร้อมให้ประชาชนได้เข้าถึงและรู้จักใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด และขอชื่นชมภูเก็ตพัฒนาเมืองที่ได้ดำเนินการ Phuket Smart City มีความก้าวหน้าตามลำดับ โดยใช้หลักธรรมาภิบาลในการดำเนินงานถือเป็นแนวทางที่ถูกต้อง

.

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

คุณสิวลี เที่ยงธรรม โทรศัพท์  081-5691374   อีเมล  pr@pkcd.co.th