ภูเก็ตเปิดเทศกาลโคมไฟภูเก็ตตระการตา ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต

วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็น เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต  ร่วมด้วยนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางพาณี โกยสมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต นายประเสริฐ ฟักทองผล ประธานชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ต นางกนกกิตติยา กฤตย์วุฒิกร ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานภูเก็ต นางศิรวี วาเล๊าะ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต นายโกมาต แป้นเกิด วัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า เทศกาลโคมไฟภูเก็ต หรือ “ป่างเตงโห่ย” แปลว่า การมาชุมนุมกันหรือร่วมกันจัดโคมไฟ วันนี้เป็นวัน ส่างเจ้ากุ่นกง (ส่งเทพแห่งเตาไฟ) ขึ้นสวรรค์ ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 29 มกราคม ทุกแห่งทั่วภูเก็ตจะเปิดไฟ ด้วยโคมไฟประดับหลากหลาย ทุกคืนจนถึง เจี้ยโง๊ยจับหง่อ (เดือนแรกวันขึ้นสิบห้าค่ำ) ปีนี้จะตรงกับวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันเพ็ญแรกของปี (วันขึ้น 15 ค่ำ)  วันหยวนเซียว และเป็นวันแซยิดขององค์ “เทียนก๊วนไต่เต่” เป็นเทพแห่งสวรรค์  มีหน้าที่มาให้พรพวกเราได้อยู่เย็นเป็นสุขปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ดังนั้น ทุกหน่วยงาน ทุกบ้าน ประดับโคมไฟตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562

ประเพณีประดับโคมไฟ  เป็นการเฉลิมฉลองของงานตรุษจีน ความสว่างของโคมไฟ เป็นสัญลักษณ์ของความโชคดีและความหวัง ตามถนนหนทางจะมีการประดับโคมไฟ ทุกบ้านจะมีการประดับโคมไฟที่หน้าบ้านอย่างสวยงาม จังหวัดภูเก็ตจึงร่วมกับศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อฟื้นฟูประเพณีประดับโคมไฟขึ้นมาภายใต้ชื่องานเทศกาลโคมไฟ “ป่างเตงโห่ย” จังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงามของจังหวัดภูเก็ต ส่งเสริมการสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์การท่องเที่ยว รวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปอาจเป็นเทศกาลประจำปีของจังหวัดภูเก็ต

นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวเพิ่มเติมว่า เทศบาลนครภูเก็ต ได้มีนโยบายในการร่วมอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมหลายภาคส่วน    จนได้รับการยอมรับในระดับประเทศและระดับนานาชาติ สำหรับการจัดเทศกาลโคมไฟจังหวัดภูเก็ตในครั้งนี้  ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งในการร่วมฟื้นฟูประเพณีชาวจีนจังหวัดภูเก็ต ให้ก้าวสู่ระดับสากล  โดยเทศบาลนครภูเก็ตได้ดำเนินการจัดงานร่วมกับจังหวัดภูเก็ต ชมรมอ๊ามจังหวัดภูเก็ตและเครือข่ายด้านวัฒนธรรมมาแล้ว 2 ครั้ง เมื่อปี พ.ศ.2559 และ พ.ศ.2561 สำหรับปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของคนไทยเชื้อสายจีน ในจังหวัดภูเก็ต  สร้างบรรยากาศการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจยามค่ำคืนในห้วงของการจัดงานตรุษจีนเพื่อเป็นการสืบสานเทศกาลโคมไฟและต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือน ทำให้เกิดการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

สำหรับกิจกรรมที่เทศบาลนครภูเก็ตดำเนินการในปีนี้ ประกอบด้วย

  1. การประดับตกแต่งเมืองด้วยประติมากรรมโคมไฟ บริเวณพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเมือง  คือ บริเวณวงเวียนสุริยะเดช    วงเวียนสุรินทร์ และถนนสายหลัก
  2. ร่วมพิธีเปิดเทศกาลโคมไฟ(ป่างเตงโห่ย) วันที่ 29 มกราคม 2562 ณ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต
  3. จัดกิจกรรมขบวนแห่เกี่ยวกับเทศกาลโคมไฟ  ในขบวนแห่พิธีเปิดงานตรุษจีน ย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ 20 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ บริเวณย่านเมืองเก่า

ซึ่งเทศกาลโคมไฟภูเก็ตในปีนี้ นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศการตกแต่งประดับโคมไฟที่สวยงามได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม-19 กุมภาพันธ์ 2562