top-adver.jpg

ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช สอนทักษะการทำอาหารแก่นักเรียนโรงเรียน เยาววิทย์ จังหวัดพังงา

ภูเก็ต, ประเทศไทย, 29 สิงหาคม 2562 – โรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช ร่วมทำกิจกรรม CSR มุ่งสอนทักษะการทำอาหารให้กับเด็กนักเรียนในท้องถิ่น . พนักงานแผนกครัวของโรงแรม ภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา ในยางบีช มีโอกาสแบ่งปันความรู้ในการทำขนมหวาน “ทับทิมกรอบ” ให้แก่เด็กนักเรียนจำนวน 40 คน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จากโรงเรียนเยาววิทย์ จังหวัดพังงา . จุดประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเสริมทักษะด้านงานครัวและเพื่อช่วยพัฒนาทักษะด้านการบริการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กๆในอนาคต และกิจกรรมนี้ยังให้โอกาสที่ดีในการแนะนำเด็กๆให้รู้จักกับอาชีพที่เป็นไปได้เกี่ยวกับการทำอาหารเช่นกัน . แมริออทได้ริเริ่มโครงการ CSR ที่สำคัญนี้มาตั้งแต่ปีพ. ศ. 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจอันยาวนานในการยกระดับเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ของประเทศไทย เป้าหมายโดยรวมคือการให้ความรู้แก่นักเรียนเกี่ยวกับเส้นทางอาชีพที่แตกต่างกัน และเพื่อสอนทักษะการปฏิบัติงานจริง สอนหลักสูตรต่าง ๆ รวมถึงทักษะการทำอาหาร การดำเนินงานของโรงแรมและอื่นๆอีกมากมาย . โครงการ CSR นี้สอดคล้องกับหลักของโรงแรมเครือ แมริออท คือ “Serving our World” ซึ่งมุ่งมั่นที่จะสร้างความแตกต่างในเชิงบวกแก่ทุกชุมชนที่บริษัทใช้พื้นที่ก่อตั้งและดำเนินธุรกิจ และยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม “Spirit to Serve 360” อีกด้วย ข้อมูลเพิ่มเติมหรือสำรองห้องพัก สามารถติดต่อได้ที่ โทร +66 (0) 76 625 555 หรือ อีเมล์ booknaiyangbeach@marriott.com