มูลนิธิ EDF ชวนวิ่งโครงการ CHILDRITYRUN (Virtual Run) รายได้มอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ขาดแคลน

มูลนิธิ EDF (มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา) ร่วมส่งเสริมการมีสุขภาพดี ชวนวิ่งโครงการ CHILDRITYRUN (Virtual Run)  (ไชด์ริตี้ รัน (การวิ่งเสมือนจริง)) เพื่อมอบโอกาสการศึกษาให้นักเรียนไทยที่ยากจนและขาดแคลนในประเทศไทย สมัครวิ่งได้ทางเว็บไซต์ www.childrityrun.com ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2562 พร้อมชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเลขที่ 319-290169-9 ชื่อบัญชี มูลนิธิ EDF เพื่อโครงการพิเศษ สาขา (0319) งามวงศ์วาน และสามารถวิ่งสะสมระยะทางได้ภายใน 43 วัน (นับตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2562)

.

โครงการ CHILDRITYRUN (Virtual Run)  (ไชด์ริตี้ รัน (การวิ่งเสมือนจริง)) มีระยะวิ่งโดยไม่จำกัดเพศ อายุ หรือสถานที่ในการวิ่งให้เลือก ได้แก่ระยะทาง 5 กิโลเมตร (499 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล) 10 กิโลเมตร (599 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล) หรือ 21 กิโลเมตร (699 บาท ได้รับเสื้อและเหรียญรางวัล) หรือระยะพิเศษ 349 บาท (ไม่วิ่งแต่รับเสื้อและบริจาคสมทบทุนการศึกษา) ทั้งนี้มูลนิธิจะส่งใบเสร็จรับเงินค่าสมัครวิ่งให้ผู้สมัครวิ่งทางออนไลน์หลังจากที่ได้รับเงินโอนและตรวจสอบการสมัครเรียบร้อยแล้ว โดยใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปใช้ในการลดหย่อนหักภาษีได้ตามกฎหมาย

.

นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF เปิดเผยว่า “มูลนิธิ EDF ซึ่งดำเนินงานพัฒนาการศึกษาให้กับเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาสมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 เชื่อว่าการศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียนที่ด้อยโอกาส ช่วยให้พวกเขาเหล่านั้นสามารถก้าวพ้นอุปสรรคความยากจนและเติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติได้ ดังนั้นผมจึงขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมวิ่งในโครงการ CHILDRITYRUN (Virtual Run) (ไชด์ริตี้ รัน (การวิ่งเสมือนจริง)) เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายให้มีสุขภาพดีพร้อมกันไปด้วย”

.

ผู้ร่วมกิจกรรมสามารถวิ่งสะสมระยะทาง 5 กิโลเมตร 10 กิโลเมตร หรือ 21 กิโลเมตร และส่งผลระยะการวิ่งภายในระยะเวลา 43 วัน (ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์-15 มีนาคม 2562) โดยถ่ายภาพหน้าปัดนาฬิกาจับเวลาหรือแคพระยะวิ่งจากแอปพลิเคชันวิ่ง เช่น Nike หรือ Runtastic หรือ Endomondo เป็นต้น ไปที่เว็บไซต์ www.childrityrun.com  หลังจากนั้นทางมูลนิธิจะตรวจสอบผลการวิ่งและส่งเสื้อ Finisher พร้อมเหรียญรางวัลไปให้ผู้วิ่งภายในเดือนมีนาคม 2562

.

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลลำดับที่ 255 ของประเทศไทยที่มุ่งมั่นยกระดับคุณภาพชีวิตของนักเรียนไทยที่ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา รวมทั้งจัดกิจกรรมซีเอสอาร์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพความรู้และอาชีพของนักเรียน นักศึกษา และชุมชน สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิคลิกเว็บไซต์ www.edfthai.org หรืออีเมล public@edfthai.org หรือติดต่อโทรศัพท์ 02 579 9209-11