มูลนิธิ EDF ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2561 เดินหน้าหาทุนช่วยนักเรียนยากจน

มูลนิธิ EDF ประชุมคณะกรรมการบริหารประจำปี 2561 เดินหน้าเร่งระดมทุนมอบเป็นทุนการศึกษาให้นักเรียนยากจนในประเทศไทย พร้อมทั้งดำเนินโครงการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาอาชีพในโรงเรียนและชุมชนทั่วประเทศ โดยในปีงบประมาณปี 2560 ที่ผ่านมา มูลนิธิ EDF ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากจนใน 1,818 โรงเรียนทั่วประเทศจำนวน 10,074 ทุน คิดเป็นมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 27,637,000 บาท รวมถึงดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะวิชาชีพใน 13 จังหวัด ครอบคลุมโรงเรียน 14 แห่ง และวิทยาลัยอีก 14 แห่ง

.

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานปี 2561 มูลนิธิ EDF จะเน้นการนำสื่อดิจิทัลและช่องทางออนไลน์ในการสื่อสารกับผู้บริจาคและกลุ่มเป้าหมาย นำเสนอกิจกรรมและโครงการต่างๆ รวมทั้งมุ่งขยายความร่วมมือ จัดกิจกรรมระหว่างมูลนิธิร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งกับผู้สนับสนุนรายเดิม และมองหาความร่วมมือกับผู้สนับสนุนรายใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประชาสัมพันธ์ และยกระดับการยอมรับในวงกว้าง

.

สำหรับมูลนิธิ EDF เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยลำดับที่ 255 ที่ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2530 โดยมุ่งมั่นช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทยที่ด้อยโอกาส และทำงานร่วมกับสำนักงานการศึกษาและครูในเขตพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ผู้สนใจสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ สามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ 02 579 9209-11 อีเมลpublic@edfthai.org หรือเว็บไซต์ www.edfthai.org

.

ที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รางวัลประกาศนียบัตรองค์กรสาธารณกุศลระดับ 5 ดาว จากการดำเนินงานและบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล มีประสิทธิภาพทางการเงิน และมีความโปร่งใสจากสมาคมกิฟวิ่ง แบค รางวัลยอดเยี่ยมองค์กรพัฒนาเอกชนแห่งประเทศไทย ประเภทองค์กรขนาดใหญ่จากมูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย และ เดอะ รีซอร์ส อัลลิอันซ์ รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยจากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย และรางวัลกัลปพฤกษ์ทองคำ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะองค์กรที่ทำความดีอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นต้น

.
จากภาพ: นายเทรุมาสะ อาคิโอะ (แถวนั่งกลาง) รักษาการประธานกรรมการมูลนิธิ EDF ถ่ายภาพร่วมกับ (แถวนั่ง-ซ้ายไปขวา) ดร.ธงชัย ชิวปรีชา กรรมการ ดร.พนม พงษ์ไพบูลย์ กรรมการ นางฟรานเซสกา ศรีสังคม ภรรยาพันเอกสมคิด ศรีสังคม ประธานมูลนิธิ EDF (ถึงแก่กรรม) และ นายอุดร ตันติสุนทร กรรมการ (แถวยืน-ซ้ายไปขวา) นายเจ็ง จันดี กรรมการ และนายคำเหียน อินทะวา กรรมการมูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล นายสรรเพชร นิลรัตน์ กรรมการผู้จัดการมูลนิธิ EDF นายพูนสิน ศรีสังคม กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิ EDF อินเตอร์เนชั่นแนล และนายศักดา ศรีสังคม กรรมการมูลนิธิ EDF ระหว่างการประชุมคณะกรรมการบริหารมูลนิธิประจำปี 2561 ณ สำนักงานมูลนิธิ EDF