รพ.สิริโรจน์ จัดกิจกรรม “เบาหวาน และครอบครัว” ให้ความรู้พร้อมออกบูทตรวจสุขภาพฯ เนื่องในวันเบาหวานโลก

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) จัดกิจกรรม “เบาหวาน และครอบครัว” เนื่องในวันเบาหวานโลก ณ ลานกิจกรรมชั้น 3 อาคาร 5 ร่วมพูดคุยกับนายแพทย์ธีระ สุขราม แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคเบาหวานและต่อมไรท่อ พร้อมด้วย นายแพทย์ธันวา ธีรัตพชรากุล อายุรแพทย์ทั่วไป และ นายแพทย์ชัยวัฒน์ สวนยา แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ในหัวข้อ “ครอบครัวยุคใหม่ ห่างไกลเบาหวาน : The Family and Diabetes”

.

.

นอกจากนี้ ยังมีบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น อาทิ การตรวจคัดกรองประเมินความเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน การตรวจวัดมวลไขมันและมวลกล้ามเนื้อด้วยเครื่อง Inbody การตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือดด้วยการเจาะปลายนิ้ว (DTX) การตรวจสุขภาพเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน และการออกกำลังกายโดยนักกายภาพบำบัด รวมทั้งการให้คำแนะนำเรื่องยา การใช้ยา การเก็บรักษายา การฉีดอินซูลินโดยเภสัชกร การให้คำแนะนำด้านการบริโภคอาหาร โดยนักโภชนาการ พร้อมสาธิตและประกวดการทำอาหารเพื่อสุขภาพ “Good Food & Healthy Family”

.

.

.

สำหรับวันเบาหวานโลก ตรงกับวันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี โดยปี 2561 นี้ สมาพันธ์เบาหวานโลก (IDF) ได้กำหนดหัวข้อรณรงค์วันเบาหวานโลก “เบาหวานกับครอบครัว” เนื่องจากโรคเบาหวานมีความเกี่ยวข้องกับครอบครัวอย่างมาก สมาชิกในครอบครัวต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวาน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นโรคเบาหวานดูแลตนเองได้ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคต่างๆ