รพ.สิริโรจน์ ออกหน่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้นแก่พี่น้องชาวมุสลิมในงานอบรมจริยธรรมอิสลาม และงานการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาฯ ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต

โรงพยาบาลสิริโรจน์ (Siriroj International Hospital) นำทีมพยาบาลวิชาชีพและนักโภชนาการ ออกหน่วยดูแลสุขภาพเบื้องต้น อาทิ บริการวัดความดันโลหิต ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด ให้คำแนะนำเรื่องการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ แก่พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ที่มาร่วมงานอบรมจริยธรรมอิสลาม ณ โรงเรียนมุสลิมวิทยา ตำบลเกาะแก้ว และงานการกุศลเพื่อหารายได้สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมมัสยิดบ้านแหลมพันวา