ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 2018 คนใหม่

.

.

นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ว่าที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต คนใหม่

.
เกิด​เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2504 สมรสกับนางสิทธินีย์ ทวิพัฒน์

.

จบการศึกษา
ในระดับปริญญาตรี จากคณะ​รัฐศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท​Master of Public Administration (M.P.A.) American International College, Springfield Massachusetts, U.S.A.

.

ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระนอง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา และปัจจุบันเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก

.
ล่าสุดรอโปรดเกล้าแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต