ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต มอบสะพานลอยคนข้ามเพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์แก่ชุมชนในพื้นที่

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต  มุ่งหวังให้ศูนย์การค้าแห่งนี้ เป็น “ศูนย์กลางการใช้ชีวิต” เป็นพื้นที่แห่งความสุข สำหรับให้ทุกคนมาใช้ชีวิต สามารถทำกิจกรรมที่หลากหลายได้ทุกวันทุกเวลา รวมทั้งยังหวังให้เป็นพื้นที่สำหรับกิจกรรมของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ ในจังหวัดเพื่อเป็นศูนย์กลางการใช้ชีวิตของชุมชนที่เราตั้งอยู่อย่างแท้จริง  นอกจากนี้ ยังคำนึงถึงความสะดวก และความปลอดภัยของลูกค้า และผู้คนในชุมชน จึงได้สร้างสะพานลอยที่มีโครงสร้างที่ทำจากเหล็กที่มีความแข็งแรงและปลอดภัย ก่อสร้างตามมาตรฐานกรมทางหลวง อีกทั้งยัง ติดตั้งกระจกนิรภัยแบบใส เพื่อลดการบดบังภูมิทัศน์มีการติดระบบเครื่องปรับอากาศ และติดตั้งสายพานลาดเลื่อน (travelater) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่มีกระเป๋าเดินทางสัมภาระ มีการติดตั้งลิฟต์ และทางลาดเลื่อน สำหรับรองรับผู้พิการ เพื่อความสะดวก และปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน มีเขตทางกว้าง 38 เมตร ตัวสะพานลอยมีความกว้าง 10เมตร    โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิ แขวงทางหลวงภูเก็ต, กรมทางหลวง, จังหวัดภูเก็ต,การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต, การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลวิชิต เป็นต้น บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต (ฟลอเรสต้า) บนถนนทางหลวงหมายเลข 4020(ถนนวิชิตสงคราม)

.

สำหรับพิธีมอบสะพานลอยคนข้าม ได้รับเกียรติจาก คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม, คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, คุณวัลยา จิราธิวัฒน์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณสมหวัง โลหณุต  ผู้แทนอธิบดีกรมทางหลวง,  คุณกรีฑา  โชติวิชญ์พิพัฒน์  นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต คุณชาตรี โกวิทานุพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาโครงการบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณรุจิเรศ นีระปัทมะ ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโสกลุ่มงานปฏิบัติการสาขาภูเก็ต, คุณอรดา เกิดหงส์ ผู้อำนวยการ-ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้า ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และหัวหน้าส่วนงานต่างๆในจังหวัดภูเก็ต  ร่วมงาน  บริเวณสะพานลอย ด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต (ฟลอเรสต้า) (วันนี้)