ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ 13 ตุลาคม 2561 โดยตักบาตรพระภิกษุ สามเณร จำนวน 29 รูป เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.19น. ณ ด้านหน้าอาคารฟลอเรสต้า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต