ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตสืบสานประเพณีถือศีลกินเจ

ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตสืบสานประเพณีถือศีลกินเจภูเก็ต วันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 โดยจัดทำเสื้อยืดมอบให้กับศาลเจ้าต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต ดังนี้ ศาลเจ้าบางเหนียว ศาลเจ้าหล่อโรง ศาลเจ้ากะทู้ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย และศาลเจ้าท่าเรือ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ที่จะใส่ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามต่อไป ได้อิ่มใจ อิ่มบุญ ร่วมกัน