ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ตจัดอบรมดับเพลิง

นายพิษณุ สิทธิผล ผู้จัดการ Technician and Safety ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต จัดอบรมดับเพลิงให้กับเจ้าหน้าที่ และร้านค้าภายในศูนย์การค้า โดยเชิญนายศิลปชัย สุวรรณ เจ้าพนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยชำนาญงาน พร้อมหัวหน้าทีมฝึกจากองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อให้ทุกคนตื่นตัว ตั้งสติ ไม่ประหม่า และพร้อมระงับเหตุเมื่อเกิดไฟไหม้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ณ Hatch Co-working Space และลานจอดรถศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต