ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนภูเก็ตให้การต้อนรับคณะกรรมการ สมาชิกและที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชนกระบี่

ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต(สะพานหิน) ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะกรรมการ สมาชิกและที่ปรึกษาสภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลลำทับ จ.กระบี่ นำโดย นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมคุณอัศวิน อรรถธรรม ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลตลาดใหญ่ และนายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ภูเก็ต ให้การต้อนรับคณะเข้าร่วมกว่า 30 คน โดยเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายกิจการของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลนครภูเก็ต รวมทั้งการบูรณาการทำงานร่วมกับศูนย์ CIC ภูเก็ตในกิจกรรมต่างๆ เมื่อช่วงเช้าวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน

.
จากนั้นช่วงบ่ายวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ CIC ภูเก็ต ต้อนรับบุคลากรจากสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 33 ท่าน เยี่ยมชมการบริหารจัดการของศูนย์ฯ เพื่อเพิ่มวิสัยทัศน์และพัฒนาศักยภาพบุคลากรพร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการทำงานร่วมกัน