สงกรานต์โนแอลภูเก็ตร่วมกับสสส.รณรงค์งดเหล้าเที่ยวสงกรานต์

นายณรงค์ พรหมจิตต (เสื้อสีน้ำตาล) ผู้จัดการฝ่ายอีเว้นท์ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต ผู้จัดงาน “สงกรานต์โนแอลภูเก็ต 2561 สงกรานต์บนถนนดีบุก” แถลงข่าวและเสวนา “สงกรานต์กลับบ้านปลอดภัย พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้า 2561” ร่วมด้วยนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น ถนนเล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัย “ถนนข้าวเหนียว” คุณทิพวัล เชื้อสกุล Vice President หนังสือพิมพ์โพสต์พับลิชชิง Bangkok Post Public Company Limited (M2F) พื้นที่เล่นน้ำปลอดเหล้าปลอดภัยจัดโดยภาคธุรกิจ (Central World) นายพีระศักดิ์ มาตรศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (การสร้างมาตราการด่านชุมชน) นพ.ธนะพงษ์ จินวงศ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) นายวิษณุ ศรีทะวงศ์ ผู้จัดการแผนนโยบายสาธารณะฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดรายชื่อและแนะนำ 112 ถนนและพื้นที่เล่นน้ำ 50 ถนนตระกูลข้าว ที่เป็นพื้นที่ปลอดเหล้าและเล่นน้ำปลอดภัยทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ พิพิธบางลำพู เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร #สงกรานต์โนแอล #สงกรานต์ปลอดแอลกอฮอล์ http://www.facebook.com/songkrannoalcohol