สภากาชาดไทย จัดโครงการ วิ่ง “กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km” ที่จังหวัดภูเก็ต ในการจัดหาทุนซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

วันที่ 9 มีนาคม 2562  ที่สนามชัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสวนิต คงศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธาน พร้อมด้วยนายพระนาย สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด นายชัยวัฒน์ อุทัยวรรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง สภากาชาดไทย ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ร่วมกล่าวต้อนรับและปล่อยตัวนักวิ่ง โครงการวิ่ง “กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km” โดยมี ส่วนราชการ นักวิ่ง และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ด้วย สภากาชาดไทยตระหนักถึงความสำคัญของ “เครื่องกระตุกหัวใจ AED” อุปกรณ์ที่มีความสำคัญ ต่อการรอดชีวิตของผู้ป่วย ซึ่งยังมีอีกหลายพื้นที่ในประเทศไทยที่ขาดแคลนเครื่องกระตุกหัวใจดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการ “กระตุกหัวใจเพื่อคนไทยทุกคน” จัดหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ AED เพื่อนำส่งหน่วยงานสาธารณสุข และพื้นที่สาธารณะในภูมิภาคที่ขาดแคลน โดยทางสภากาชาดไทยได้จัดกิจกรรม “วิ่งกระตุกหัวใจ 125 ปี สภากาชาดไทย” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 25 ตุลาคม2561 ถึงวันที 17 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ สภากาชาดไทย ได้สานต่อโครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run 10,000,000 km” ขึ้นเพื่อต่อยอดให้คนไทยทั้งประเทศได้ร่วมกันวิ่งให้มีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรง ไปพร้อมกันกับการร่วมบริจาคสร้างบุญเพื่อช่วยหารายได้ในการซื้อเครื่องกระตุกหัวใจให้ครอบคลุมทั่วทั้ง 76 จังหวัด อีกด้วย

.

.

.

.

.

.

.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต/ข่าว/ภาพ