สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะกรรมการร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจ

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ดร.กฤษฎา ตันสกุล ที่ปรึกษาสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการร่วมกันทำบุญเนื่องในเทศกาลประเพณีถือศีลกินเจ วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ตามศาลเจ้าดังนี้ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ย ศาลเจ้าสามกอง ศาลเจ้าบางเหนียว และศาลเจ้ากะทู้