สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ตร่วมสืบสานวันสงกรานต์ จัดรดน้ำขอพรผู้สื่อข่าวอาวุโส

สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต จัดพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สื่อข่าวอาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย เพื่อร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามและเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีผู้สื่อข่าวและสมาชิกร่วมอย่างเนืองแน่น

.

เมื่อเวลา 10.30 น. วันนี้ (11 เม.ย.61) ที่สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นางจันจิรา สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการ และสมาชิกสมาคม ซึ่งประกอบด้วย ผู้สื่อข่าว ช่างภาพ นักจัดรายการวิทยุ นักประชาสัมพันธ์ ทุกสังกัด ร่วมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรจากผู้สื่อข่าวอาวุโส ซึ่งประกอบด้วย นางบุษยา ใจเปี่ยม ประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต นายประเสริฐ เฟื่องฟู หัวหน้าศูนย์ข่าวภูเก็ต นสพ.ผู้จัดการรายวัน 360 นายชนะ ถนอมศักดิ์ เจ้าของ บรรณาธิการ หนังสือพิมพ์ข่าวเศรษฐกิจธุรกิจ นางนวลลออ สบายจิต เจ้าของบรรณาธิการ หนังสือพิมพ์เสียงทักษิณ และนายบุญรัตน์ อภิวันทนากร บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภูเก็ตอันดามัน และอดีตประธานชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ท่ามกลางบรรยากาศชื่นมื่น

.
โดยผู้สื่อข่าวอาวุโสได้อวยพรให้ “อำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และบารมีของหลวงพ่อแช่ม วัดไชยธาราราม หรือ วัดฉลอง ปกป้องคุ้มครองผู้สื่อข่าวรุ่นน้อง และบุคคลในวงการสื่อสารมวลชนทุกคนที่เข้าร่วมขอพร ให้ปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง และยืนหยัดเป็นกระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งขอให้มีความสามัคคี กลมเกลียว และยึดมั่นในกฎหมาย จริยธรรม และจรรยาบรรณ ของนักสื่อสารมวลชนที่ดี”

.

จากนั้นทั้งหมดได้รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ก่อนจะแยกย้ายกันทำภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายในช่วงเทศกาลสงกรานต์

.

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2560 โดยได้ยกฐานะจากชมรมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2534 ปัจจุบันมสมาชิกทั้งสามัญและวิสามัญ กว่า 140 คน ถือเป็นองค์กรที่ความเข้มแข็งและมีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดภูเก็ตสู่ประชาชนอย่างแท้จริง