สำหรับท่านที่จองวัคซีน MODERNA ไว้กับ ร.พ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

สำหรับท่านที่จองวัคซีน MODERNA ไว้กับ ร.พ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

14621623220082-1324x1080.jpg

สำหรับท่านที่จองวัคซีน MODERNA ไว้กับ ร.พ.สถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ สามารถดำเนินการชำระเงิน ได้ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นี้ก่อนเวลา 12.00 น.

ทางโรงพยาบาลสถาบันโรคไตฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกสิทธิในการจองวัคซีนของท่านหากไม่มีการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

https://bki-vaccine.mhorcare.com/?fbclid=IwAR0njIEUDSJkYBNoivdFz3vt8dP5LuWP-TypCDpIDR6ESWDTuw8BwdmqkLs

 

สอบถามเพิ่มเติม 0947979262 /0979466149