หนังสั้น Andaman Short Film #3 โดยศูนย์ CIC นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวคว้าชนะเลิศ

เทศบาลนครภูเก็ตและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center) จัดโครงการอบรมและผลิตภาพยนตร์สั้น Andaman Short Film ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ ห่างไกลยาเสพติด พิชิตหัวใจ ปั่นไปด้วยกัน โดยตัดสินและประกาศผลการประกวดในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ได้รับเกียรติจากนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางอำไพ จันทร์เงิน ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายพีรพงศ์ สุทธินุ่น ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม นายขจรศักดิ์ เรียนดารา ประธานกรรมการนโยบายศูนย์ CIC นายวิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้อำนวยการศูนย์ CIC ร่วมชมผลงานการประกวดภาพยนตร์สั้น มีนักเรียนระดับมัธยมต้นและปลาย จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต ประกอบด้วย โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์, โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว, โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุลอุทิศ), โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต และนักเรียนจากโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา พร้อมด้วยทีมสภาเด็กและเยาวชน เข้าร่วม รวม 80 คนณ ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต สะพานหิน (Creativity & Innovation Center)

.

นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต ประธานการจัดกิจกรรม ร่วมมอบรางวัลชนะเลิศให้กับผู้เข้าประกวด พร้อมกล่าวว่า เทศบาลนครภูเก็ต นำโดยกองสวัสดิการสังคม สำนักการศึกษาและศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ต พร้อมให้ความสำคัญและสนันสนุนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมสารสนเทศต่างๆ ซึ่งการประกวด Andaman Short Film ถือเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนนำเสมอมุมมองแนวคิดผ่านการผลิตภาพยนตร์สั้น ค้นหาความชอบและความถนัด ฝึกฝนการทำงานเป็นทีมและความรับผิดชอบ ทั้งนี้ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียวที่คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดในปีนี้

.

Andaman Short Film ครั้งที่ 3 ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายปรัญชา ปิ่นแก้ว ผู้กำกับภาพยนตร์มืออาชีพ, นายทศผล เรียนดารา ผู้ช่วยผู้กำกับมืออาชีพ, นายพรสรรค์ อุดมลาภ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสวัสดิการสังคม และนายธนรัตน์ กิตยาการ ดีเจ พิธีกร ผู้ประกาศข่าว โดยผลการตัดสินถือเป็นเอกฉันท์ ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ เรื่อง “สายเกินไป เสียเวลา” โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว รองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “ปั่นเพื่อเปลี่ยน” ทีมร่มไทรทองฟิล์ม โรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต รองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ยาเสพติด แค่คิดก็ผิดแล้ว” โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับมัธยมต้น และรางวัลชมเชย คือ โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ระดับมัธยมปลาย, โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง(ขุนวิเศษนุกุลอุทิศ), โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา, ทีมสภาเด็กและเยาวชน