“หลาดใหญ่ปลอดบุหรี่” ร่วมกันสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ

6 หน่วยงานจังหวัดภูเก็ต  MOU แสดงเจตนารมณ์ขับเคลื่อนโครงการ “หลาดใหญ่ปลอดบุหรี่”ร่วมกันสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560

.

เมื่อเวลา 17.30 น.วันนี้(23 ก.ย.) ที่บริเวณถนนคนเดินภูเก็ตหลาดใหญ่อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ตเครือข่ายสื่อมวลชนอาสาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ “หลาดใหญ่ปลอดบุหรี่”ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำนวน 6 หน่วยงาน ประกอบด้วย จังหวัดภูเก็ต ,เทศบาลนครภูเก็ต, ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ถนนถลางและซอมรมณีย์ ,สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ,สมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต และ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ โดยมีนายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีลงนามฯ  และมีนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนายแพทย์จิรพันธ์  เต้พันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต นายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต นางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และนางจันจิรา  สิตบุศย์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวภูเก็ต ร่วมลงนาม และมีแขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สื่อมวลชน เยาวชน ประชาชน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมภายในงานจำนวนมาก

นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวชื่นชมทุกฝ่ายทีได้เสียสละกำลังกาย กำลังสติปัญญา ในการร่วมรณรงค์ เผยแพร่ข่าวสาร ความคิด และปลูกฝังค่านิยมของการไม่สูบบุหรี่ในทุกพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ต รวมไปจนถึงทุกพื้นที่ในสังคมไทย ส่งผลให้เกิดความตื่นตัวและตระหนักถึงพิษภัยของการสูบบุหรี่อย่างกว้างขวาง ซึ่งในอนาคตน่าจะส่งผลให้การสูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องไปด้วย

ตนในฐานะตัวแทนส่วนจังหวัดภูเก็ต ยินดีจะร่วมสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต ให้ปลอดบุหรี่อย่างต่อเนื่องตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้ง ผลักดันนโยบายให้หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและเป็นตลาดปลอดบุหรี่ต้นแบบแก่ตลาดอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตต่อไป ซึ่งตนเชื่อมั่นว่า หากสังคมทุกภาคส่วนช่วยกันคนละไม้ คนละมือ  สร้างปัจจัยเอื้อ ทั้งมาตรการทางสังคมและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อป้องกันทุกคน โดยเฉพาะ เด็กและเยาวชนจากการเสพติดบุหรี่ และการได้รับควันบุหรี่มือสอง ก็จะทำให้ชาวภูเก็ตและทุกคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน นางสาวสรัญญา บุญโสม กรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ กล่างถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการดังกล่าวว่า ด้วย เครือข่ายสื่อมวลชนอาสาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับด้านสุขภาพ เป็นประโยชน์ต่อผู้มาท่องเที่ยวและประชาชนที่อยู่บริเวณชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต  ให้ปลอดภัยจากสารพิษในควันบุหรี่

 

โดยนอกเหนือจากการรณรงค์ในพื้นที่แล้ว ยังรวมถึงการผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ซึ่งระหว่างการขับเคลื่อนโครงการ คณะทำงานได้มีโอกาสเข้าพบหารือ ร่วมกับประธานชุมชนและคณะกรรมการชุมชนย่านเมืองเก่าพร้อมกับแถลงข่าวเปิดตัวโครงการดังกล่าวไป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมานั้น และเพื่อให้การดำเนินโครงการหลาดใหญ่ปลอดบุหรี่ในครั้งนี้ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดำเนินโครงการ  เครือข่ายสื่อมวลชนอาสาท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต  จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการทำให้หลาดใหญ่ภูเก็ต ซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะ ที่ต้องเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 รวมไปถึงเพื่อร่วมกันสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่ในที่สาธารณะอีกด้วย

ทางด้าน นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต กล่าวว่า ทางเทศบาลนครภูเก็ตมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่พื้นที่หลาดใหญ่ได้มีโอกาสจัดกิจกรรม เพื่อสร้างสังคมปลอดบุหรี่ ถนนถลาง เป็นถนนที่มีความเก่าแก่ที่สุดสายหนึ่งในเมืองภูเก็ต ซึ่งในอดีตจะมีผู้คนหลายเชื้อชาติ หลายศาสนา ทั้ง จีน อินเดีย ยุโรป มุสลิม เป็นต้น ส่วนใหญ่ผู้คนประกอบอาชีพค้าขาย และสร้างบ้านเป็นลักษณะตึกแถวในรูปแบบที่เรียกว่าชิโนโปรตุกีส  ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากปีนังและสิงคโปร์ กลายเป็นย่านการค้าที่มีความเจริญรุ่งเรืองสายประวัติศาสตร์ คงไว้ในเอกลักษณ์ของเมืองภูเก็ต และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาชุมชนของตนเองให้มีความยั่งยืนตลอดไป จึงเกิดการรวมตัวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในถนนถลาง โดยจัดตั้งเป็นชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ตขึ้น

ปัจจุบันพื้นที่นี้กลายเป็นอีกพื้นที่เป้าหมายหนึ่งของนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่ชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส่งเสริมด้านวัฒนธรรมควบคู่ไปกับด้านสุขภาพ  ในฐานะตัวแทนของชาวถนนถลาง ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เห็นถึงความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้อยู่อาศัยและผู้มาเยือน ให้ปลอดภัยจากควันบุหรี่มือสอง ซึ่งมีอันตรายมาก จึงสนับสนุนให้หลาดใหญ่ภูเก็ตปลอดบุหรี่ดำเนินงานได้อย่างราบรื่นด้วยดีตลอดมา

ส่วนทางด้านนายดอน ลิ้มนันทพิสิฐ ประธานชุมชนย่านเมืองเก่าภูเก็ต กล่าวว่า ชุมชนย่านเมืองเก่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ นโยบายของชุมชนเองก็ให้ความสำคัญกับชุมชน  เป็นที่ทราบกันดีในปัจจุบันนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในย่านเมืองเก่า มีปริมาณเยอะขึ้นปัญหาที่ตามมาคือมลพิษต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของควันจากท่อไอเสียรถยนต์ ควันพิษจากการสูบบุหรี่ และควันพิษต่างๆ

ส่วนถนนคนเดินหลาดใหญ่ ที่ทางชุมชนจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ ทางชุมชนก็ประกาศชัดเจนให้เป็นถนนคนเดินปลอดบุหรี่ ตั้งแต่เริ่มตลาดเมื่อวันที่ 29 ก.ย.2559 ที่มากไปกว่านั้นคืออยากให้ปลอดบุหรี่ทุกวัน เพราะปัจจุบันสิ่งที่เราพบเห็น นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะสูบบุหรี่ สร้างมลพิษจากควันบุหรี่ ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพทั้งของผู้สูบเองและชุมชนในระยะยาว และการที่ทางมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่นำโครงการนี้เข้ามา ทางชุมชนก็ยินดีให้การตอบรับในทันทีที่จะร่วมงานและให้การสนับสนุนทุกกิจกรรมของมูลนิธิฯ