เจดับบลิว แมริออท ภูเก็ต รีสอร์ท แอนด์ สปา ร่วมงานกีฬาประจำปี ” อันดามัน แมริออท สปอร์ต 2018 “

ภูเก็ต, ประเทศไทย – 27 สิงหาคม 2561: แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จัดงาน “กีฬา อันดามัน แมริออท สปอร์ต 2018” ประจ าปี 2561 โดยมีพนักงานกว่า 1,000 คน จาก 9 โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ในเขตภาคใต้ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา และ กระบี่
เข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อนพนักงานและมีการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่ดีและแข็งแรงของเพื่อนพนักงานในเครือแมริออท

.

.
กิจกรรมในครั้งนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ TakeCare Wellbeing Program ของ แมริออทอินเตอร์เนชั่นแนล ที่มีมาตั้งแต่ ปีพ. ศ. 2553 โดยมีการจัดโปรแกรมเพื่อสุขภาพที่ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการจัดการความเครียด การออกก าลังกาย การจัดการด้านโภชนาการและดูแล
เรื่องน้ำหนักตัว การเลิกสูบบุหรี่ และการบริหารจัดการด้านการเงินที่มีคุณภาพ เพราะด้วยความเชื่อมั่นใน ค่านิยมและวัฒนธรรมของ แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ที่ให้ความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงานที่ว่า คนของเราต้องมาก่อน “We Put People First” เพราะเราเชื่อว่า หากเราดูแลเพื่อน
ร่วมงานดี เพื่อนร่วมงานก็จะดูแลแขกของเราอย่างดีเช่นกัน

.

.