อิเกีย เผยแรงบันดาลใจในการเล่น พร้อมแนะไอเดียเนรมิตพื้นที่บ้าน เพื่อเปิดโลกจินตนาการของเด็กๆ

กรุงเทพฯ 23 เมษายน 2561 – เพราะการเล่นมีความสำคัญต่อคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้น ช่วยให้เด็กๆ ได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ แต่รู้ไหมว่าการเล่นที่ส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด คือการที่เด็กและผู้ใหญ่เล่นด้วยกัน จะช่วยสานสัมพันธ์ สร้างความแน่นแฟ้นระหว่างช่วงวัยที่แตกต่างและยังได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันอีกด้วย

.
อิเกียจึงได้สำรวจพฤติกรรมการเล่นระหว่างคนภายในครอบครัวกว่า 300 กลุ่มตัวอย่างในประเทศจีน เยอรมนีและสหรัฐอเมริกา เพื่อสำรวจมุมมองทางด้านภาวะอารมณ์และแรงผลักดัน จากการเล่นในบริบทต่างๆ รวมถึงเทรนด์การเล่นใหม่ๆ ของผู้คนในอนาคต

.
อิเกียแบ่งประเภทของการเล่นออกเป็น 6 รูปแบบ ที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กในด้านต่างๆ ร่วมกับการใช้เวลาอันมีค่าในครอบครัว ได้แก่

.
1.เล่นแบบฟรีสไตล์ (‘Free-Style’ Play): เป็นการเล่นที่เกิดขึ้นตามสัญชาตญาณ ไม่มีการวางแผน เช่น การเล่นแสดงบทบาทสมมุติต่างๆ ที่ช่วยทำให้เด็กกล้าแสดงออก กล้าตัดสินใจ และแสดงความเป็นตัวเอง

.
2.เล่นแบบสร้าง จำลองสิ่งต่างๆ (‘Build-It’ Play): การฝึกสร้างสิ่งต่างๆ ขึ้นมา เช่น ก่อปราสาททราย หรือตัวต่อเลโก้ที่ช่วยเสริมสร้างจินตนาการ ความคิดและการแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังเป็นการเล่นที่สมาชิกในครอบครัวใช้เวลาเล่นด้วยกันได้ ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบชิ้นส่วนต่างๆ เข้ามาประกอบและสร้างขึ้นมาทีละชิ้นๆ จนเป็นแบบที่สมบูรณ์ด้วยเกมต่อหอคอย รุ่น LATTJO/ลัททิโอ ราคา 499 บาท

.
3.เล่นเพื่อเลียนแบบ (‘Mirror-Me’ Play): การเล่นเลียนแบบผู้ใหญ่ของเด็กๆ ทำได้ง่ายๆ เช่น กิจกรรมที่เด็กๆ ช่วยผู้ใหญ่ทำงานบ้าน ทำอาหารหรืออบขนมด้วยกัน นอกจากเด็กจะได้เสริมทักษะการเข้าสังคมและความกล้าแสดงออกแล้ว ผู้ใหญ่ก็ยังมีความสุขที่มีเจ้าตัวเล็กมาคอยสร้างสีสันอีกด้วย สวมบทบาทสมมุติในอาชีพต่างๆ ได้ง่ายๆ ไม่ว่าจะเป็นเชฟน้อยเข้าครัวหรือเป็นเถ้าแก่เนี้ยคนเก่ง ด้วยชุดของเล่นทำขนม 7 ชิ้น ซีรีส์ DUKTIG/ดุคติก ราคา 429 บาท และเครื่องคิดเงินของเล่น ราคา 590 บาท

.
4.เล่นคลุกฝุ่น (‘Muddy-Boots’ Play): เป็นการเล่นภาคสนาม เช่น ออกไปเล่นซ่อนหา วิ่งไล่จับ ทำให้เด็กๆ ได้สำรวจสิ่งต่างๆ รอบตัวและเข้าสังคมกับเพื่อนๆ นอกจากนี้ยังสามารถเล่นกับผู้ใหญ่ในครอบครัว เพื่อสร้างความสุข เสียงหัวเราะพร้อมกับออกกำลังกายไปด้วยกันอีกด้วย

.
5.เล่นนอกกรอบ (‘Out-of-the-Box’ Play): คือการเล่นโดยอาศัยอารมณ์ศิลปิน เป็นกิจกรรมที่ช่วยให้เด็กได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างไม่จำกัดและไม่มีข้อบังคับ เพื่อช่วยให้เขาได้ค้นพบศักยภาพ พรสวรรค์ที่ซ่อนอยู่ เช่น การร้องเพลง วาดภาพระบายสี เพิ่มอารมณ์ศิลปินให้กับหนูๆ ด้วย กล่องสีน้ำ รุ่น MÅLA/มัวล่า กับราคาพิเศษที่ลดลงกว่าเดิมเพียง 209 บาทเพื่อเติมแต่งจินตนาการที่ไม่มีที่สิ้นสุด

.
6.เล่นเป็นแบบแผน (‘Formal’ Play): เป็นการฝึกสมองประลองปัญญา ฝึกการวางแผนด้วยเกมกระดานต่างๆ ที่ทุกคนในครอบครัวเล่นด้วยกันได้ เช่น หมากรุก เกมเศรษฐี เป็นต้น
.

การศึกษาเรื่องการเล่นครั้งนี้ยังนำไปสู่คำถามที่ว่า เราจะเล่นอะไรกันในอนาคต เมื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิต และทำให้เกิดข้อสันนิษฐานถึงเทรนด์ที่เป็นไปได้ว่าในอนาคตนับไปอีก 10 ปีข้างหน้า คนเราจะเล่นอะไรกันได้บ้าง ซึ่งมีตั้งแต่การย้อนกลับไปสู่การเล่นแบบเดิมๆ เมื่อทุกคนเริ่มคิดถึงวันเก่าๆ เช่น กลับไปเล่นเกมกระดานแบบที่คุ้นเคย การเล่นที่ไม่จำกัดเพียงในสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง เกมรูปแบบใหม่ที่เข้าถึงทุกระบบประสาทสัมผัสด้วยเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสาร เชื่อมโยงกันทางโลกดิจิทัล และยังเป็นไปได้ว่างานบ้านทั่วไปที่เคยเป็นงานอันน่าเบื่ออาจกลายมาเป็นเกมสนุกๆ ของคนยุคใหม่ หรือมีการคิดค้นรูปแบบการเล่นที่กำหนดได้ด้วยตัวเอง และงานฝีมือต่างๆ ที่อาศัยความคิดสร้างสรรค์อาจจะกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง
.
เพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาการเล่นเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่น และเปิดโลกจินตนาการให้กับลูกน้อยอย่างมีประสิทธิภาพ อิเกีย ขอแนะนำแนวทางรังสรรค์พื้นที่ในบ้านให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเล่นไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ ซึ่งพื้นที่ในการเล่นจะเป็นส่วนใดของบ้านก็ได้ ขึ้นอยู่กับรูปแบบของการเล่น แต่หัวใจหลักคือพื้นที่นั้นจะต้องเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่หลากหลาย ขนาดพื้นที่และแสงสว่างที่เพียงพอ รวมทั้งพื้นที่จัดเก็บอุปกรณ์ ของเล่นต่างๆ รวมทั้งไอเดียการตกแต่งและเลือกเฟอร์นิเจอร์ ได้แก่

.
การเลือกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งในพื้นที่สำหรับเด็กๆ จะต้องคำนึงถึงการใช้สอยในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้วย เช่น การวาดรูประบายสี ควรเลือกโต๊ะที่มีพื้นผิวซึ่งสามารถทำความสะอาดได้ง่ายและมีความกว้างพอให้เด็กๆ เล่นเกมอื่นๆ ได้ด้วย

.
นอกจากนี้ เด็กๆ มักจะใช้ทุกห้องเป็นพื้นที่ในการเล่น สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างมากคือความปลอดภัย เฟอร์นิเจอร์ที่มีความหนัก ควรเลือกฐานที่มีความมั่นคงช่วยในการรองรับได้ดี หรือยึดติดไว้กับผนังเพื่อป้องกันไม่ให้ล้มลงมาได้

.
การเก็บของเล่นไว้ในมุมหรือในระดับความสูงที่เด็กๆ สามารถหยิบจับเองได้ จะช่วยให้พวกเขานำออกมาเล่นได้ตามต้องการ และรู้จักเก็บให้เป็นที่เป็นทางเมื่อเล่นเสร็จ

.
ผ้าหุ้มเฟอร์นิเจอร์ควรเป็นแบบที่สามารถถอดออกมาซักทำความสะอาดได้ง่ายเพื่อสุขอนามัยที่ดีของเด็ก

.
มาช้อปเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่จะช่วยเติมเต็มการเล่นของทุกคนในครอบครัวอย่างมีความสุข และมองหาแรงบันดาลใจในการตกแต่งบ้านเพื่ออิสระในการเล่นสนุกของเด็กๆ ได้แล้ววันนี้ที่สโตร์อิเกีย บางนา และอิเกียบางใหญ่