เชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะ โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

เนื่องด้วยโรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง  ร่วมกับ งานธนาคารเลือดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต, บริษัท อันดา โฟกัส จำกัด , บริษัท คิงอาร์ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด  , ภาคสื่อมวลชนได้แก่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต และสถานีวิทยุกระจาย เสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต ได้จัดตั้งหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต และอวัยวะจากประชาชนทั่วไป  เพื่อจัดหาโลหิตไว้ให้สำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้อย่างเพียงพอ และทันท่วงที  เพื่อรองรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวรวมถึงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง  ซึ่งในแต่ละปีมียอดผู้ป่วยและประสบอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

.

.

กิจกรรมบริจาคโลหิต และอวัยวะจะจัดขึ้น  ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง ในวัน อังคาร ที่  19มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 15.00 น.

.

กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11  ซึ่งในการจัดแต่ละครั้ง ได้รับผลการตอบรับจากประชาชน ทั้งภาครัฐและเอกชน ประชาชนทั้งในบริเวณพื้นที่เขตป่าตองและโดยรอบของจังหวัดภูเก็ตมากขึ้นทุกปี ซึ่งสามารถวัดผลได้จากยอดการรับบริจาค ดังต่อไปนี้

.

ครั้งที่ 1 วันที่ 07 พฤษภาคม 2557  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 11,600 CC หรือทั้งหมด 26 ถุง

ครั้งที่ 2 วันที่ 29 ตุลาคม 2557  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 22,500 CC หรือทั้งหมด 50 ถุง

ครั้งที่ 3 วันที่ 24 มีนาคม 2558  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 31,050 CC หรือทั้งหมด 69 ถุง

ครั้งที่ 4 วันที่ 08 ตุลาคม 2558  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 31,500 CC หรือทั้งหมด 70 ถุง

ครั้งที่ 5 วันที่ 05 เมษายน 2559  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 42,750 CC หรือทั้งหมด 95 ถุง

ครั้งที่ 6 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 67,500 CC หรือทั้งหมด 150 ถุง

ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2560  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 36,600 CC หรือทั้งหมด 80 ถุง

ครั้งที่ 8 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 47,250 CC หรือทั้งหมด 105  ถุง

ครั้งที่ 9 วันที่ 26 มีนาคม 2561  จำนวนโลหิตทั้งหมด : 44,550  CC หรือทั้งหมด 99  ถุง

ครั้งที่ 10 วันที่ 20 พฤสจิกายน 2561 จำนวนโลหิตทั้งหมด : 43,200  CC หรือทั้งหมด 96  ถุง

 

และได้มี ผู้เข้าร่วมบริจาคอวัยวะ จำนวน 6 ท่าน

ผู้เข้าร่วมบริจาคดวงตา จำนวน 6  ท่าน

 

รวมทั้งสิ้น 346,400 CC  / 840 ถุง

 

สำหรับในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตและอวัยวะในครั้งที่ 11 ที่จะถึงในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2562 นี้ ทางผู้จัดและผู้สนับสนุนได้ร่วมกันทำการประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบต่างๆ ทั้งใบปลิว บิลบอร์ด โทรทัศน์ วิทยุ การใช้สื่อออนไลน์เข้ามาช่วยสนับสนุน รวมถึงการขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานต่างๆ รวมไปถึงสื่อมวลชน จ.ภูเก็ตที่ช่วยกระจายข่าวสารให้เข้าถึงกลุ่มของประชาชนให้มากที่สุด เพื่อให้ได้ปริมาณโลหิตเพียงพอที่จะรองรับในการใช้งานทั้งในส่วนของอุบัติเหตุ หรือ การใช้โลหิตฉุกเฉินช่วงเทศกาลต่างๆในปี   2562