เดอะ ยามา ภูเก็ต ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษามอบทุนให้แก่นักเรียน

คุณพิมพา พิทยาอิสรกุล ประธานบริหาร โรงแรม เดอะ ยามา ภูเก็ต เป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การกีฬา โดยมี นางปัญจาภรณ์ ตันทนิส ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดกิตติสังฆาราม และคณะผู้บริหารเป็นตัวแทนรับมอบ ซึ่งทางโรงแรมฯได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 10 ทุน ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล 1-3 ที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวถือเป็นนโยบายของทางโรงแรมฯเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและพฤติกรรมดี โดยทางโรงแรมมีความตั้งใจที่จะสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวนี้ไปอย่างต่อเนื่อง