เทศบาลนครภูเก็ต เดินหน้าพ่นฆ่าเชื้อ COVID-19 ตามทางสาธารณะ

เทศบาลนครภูเก็ต โดยนางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรี นำทีมสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ต เขต 2 นางสาววิรุณพร แซ่ตัน นายประสิทธิ์ จงเจียมใจ นายสมหมาย นาทิพย์ และทีมงานเทศบาลนครภูเก็ต เดินหน้าล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้าบนพื้นที่สาธารณะในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
.
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, กำลังเดิน, กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง
.
โดยการฉีดพ่นจะมีการล้างถนนด้วยน้ำเพื่อความสะอาดก่อน จากนั้นจะมีการพ่นสารฆ่าเชื้อ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดในการให้บริการรถฉีดพ่น ส่วนในพื้นที่แคบ หรือพื้นที่อื่น ในเวลาเดียวกันนั้นได้จัดให้มีรถหลายรูปแบบตามความเหมาะสมและความแคบของซอย เพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ในเขตเทศบาลนครภูเก็ต
.
ในภาพอาจจะมี รถยนต์, กลางคืน และ สถานที่กลางแจ้ง
.
โดยแผนปฎิบัติการล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า และฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ระหว่างวันที่ ๑-๗ เมษายนที่ผ่านมา โดยในเขตเทศบาลนครภูเก็ต มีถนนและตรอก/ซอย จำนวน ๒๘๖ เส้นถนน ได้ดำเนินการไปแล้ว ๑๗๖ เส้นถนน คิดเป็น ๖๒% สำหรับเส้นถนนที่คงเหลือ เทศบาลนครภูเก็ต จะเข้าดำเนินการทำความสะอาดและฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อ ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน เป็นต้นไป โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ ให้ทุกท่านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ทราบต่อไป
.
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม
.
ในขณะเดียวกันขณะฉีดพ่นฆ่าเชื้อ นายกเทศมนตรีนครภูเก็ตและสมาชิกสภาเทศบาลนครภูเก็ตได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจว่ามาตรการดูแลจะไม่ขาดตกบกพร่อง
.
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม
ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังยืน, สถานที่กลางแจ้ง และ สถานที่ในร่ม