เทสโก้ โลตัส เชิญชวนโรงเรียนยากไร้ทั่วไทยร่วมโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง” รับงบประมาณสนับสนุนอาหารที่มีประโยชน์ตลอดทั้งปีการศึกษา  

เทสโก้ โลตัส เดินหน้าเสริมทัพอาหารดีให้โรงเรียนยากไร้ ผ่านโครงการ “อาหารดีพี่ให้น้อง”  เชิญชวนโรงเรียนรัฐระดับประถมศึกษาที่มีความขาดแคลนด้านอาหาร 77 จังหวัดทั่วประเทศ ส่งเรื่องราวบอกเล่าความจำเป็นเพื่อขอรับงบประมาณจัดซื้ออาหารคุณภาพสูงและมีประโยชน์ เติมเต็มโภชนาการให้เยาวชนไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งปีการศึกษา

.

นางสาวสลิลลา สีหพันธุ์  ประธานกรรมการฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส  กล่าวว่า  เทสโก้ โลตัส มีเจตนารมย์สำคัญในการดำเนินธุรกิจค้าปลีกที่มุ่งเน้นการจำหน่ายอาหารสดคุณภาพดีในราคาเอื้อมถึงได้  นอกเหนือจากลูกค้าแล้ว เรายังเล็งเห็นว่ายังมีน้องๆ เยาวชนที่ควรได้รับโอกาสเข้าถึงอาหารที่ดีและมีประโยชน์เช่นกัน จึงได้เริ่มดำเนินโครงการอาหารดีพี่ให้น้องขึ้น โดยในปีนี้ เทสโก้ โลตัส เชิญชวนโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดภาครัฐทั่วประเทศ ที่ขาดแคลนงบประมาณในการสนับสนุนอาหารดีมีคุณค่าทางโภชนาการส่งเรื่องราว บอกเล่าความจำเป็นเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนจัดซื้ออาหารดีมีคุณประโยชน์เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการ ร่างกายและสมองให้เด็กไทย  ตลอดทั้งปีการศึกษา2562/2563

.

.

เงื่อนไขในการสมัครเข้าร่วมโครงการ

  • โพสต์เรื่องราว รูปภาพ และ/หรือ คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 2 นาที ที่บอกเล่าเรื่องราวความจำเป็น หรือสถานการณ์ความขาดแคลน ลง Facebook ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติด #TescoLotusFooddonation และ #อาหารดีพี่ให้น้อง
  • กรอกใบสมัครและส่งหลักฐานเพื่อเข้ากับการคัดเลือก พร้อมแนบลิงค์ Facebook โพสต์มายัง FoodDonation@tesco.comหรือสแกนคิวอาร์โค้ดโครงการ ตั้งแต่วันที่ 8-23 มีนาคม2562เทสโก้ โลตัสจะพิจารณาคัดเลือก วันที่ 25-29 มีนาคม 2562
  • เกณฑ์การคัดเลือกพิจารณาจากโพสต์ เรื่องราว รูปภาพและ/หรือ คลิปวิดีโอ เนื้อหาที่บอกเล่าเรื่องราวความจำเป็น ประกอบกับยอดไลค์และยอดแชร์ต่อใน Facebook โพสต์ โดยคัดเลือก 1 โรงเรียน ต่อ 1 จังหวัด เท่านั้น

.

ทั้งนี้ หลังจากคัดเลือกโรงเรียนตามเกณฑ์ต่างๆ โดยคัดเลือกจังหวัดละ 1โรงเรียน เรียบร้อยแล้ว เทสโก้ โลตัส จะประกาศผลในวันที่ 1 เมษายน จากนั้นจะเปิดโอกาสให้ลูกค้าและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริจาคเงินเข้าโครงการดังกล่าว โดยเทสโก้ โลตัส จะร่วมสมทบงบประมาณอีกส่วนหนึ่งเพื่อจัดสรรอาหารดีมีประโยชน์ให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกตลอดทั้ง 2 เทอมการศึกษา

.

“ทุกวันนี้ ยังมีเด็กไทยอีกไม่น้อย ได้รับโภชนาการไม่ครบถ้วนสมบูรณ์  ซึ่งโครงการอาหารดีพี่ให้น้อง มุ่งหวังที่จะสร้างการเข้าถึงอาหารดีมีคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นในทุกพื้นที่ แม้จะยากไร้ ขาดแคลน เพื่อพัฒนาเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ” นางสาวสลิลลา กล่าวสรุป