top-adver.jpg

เปิดแล้ววันนี้ Maimorn Cuisine ชั้น G Central Phuket

วันนี้ 27 กันยายน 2561 ผู้บริหารร้าน Maimorn Cuisine ให้การต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้จาก คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน คุณอรดา เกิดหงษ์ ผู้อำนวยการ – ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสเปิดร้าน Maimorn Cuisine ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

.

42617455_2155612388031141_8626355004137013248_n.jpg?_nc_cat=107&oh=b5a0428100aa2ebd13477d0c13437fa7&oe=5C1E71AE

.

42663245_2155612398031140_4755281652899381248_n.jpg?_nc_cat=110&oh=8491c0bb854f7468f53d9ab47fa6f05c&oe=5C176FCA

.

42581056_2155612471364466_4911575736139120640_n.jpg?_nc_cat=108&oh=19945bdd06e649b2cc04ec26921bc124&oe=5C59B53D

.

42625774_2155612494697797_2051790174622318592_n.jpg?_nc_cat=111&oh=d0376797449d277139a0af89a1bcd9b1&oe=5C62DF56

.