เปิดแล้ววันนี้ Maimorn Cuisine ชั้น G Central Phuket

วันนี้ 27 กันยายน 2561 ผู้บริหารร้าน Maimorn Cuisine ให้การต้อนรับและรับมอบช่อดอกไม้จาก คุณวิไลพร ปิติมานะอารี ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มงานปฏิบัติการสาขา ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน คุณอรดา เกิดหงษ์ ผู้อำนวยการ – ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เนื่องในโอกาสเปิดร้าน Maimorn Cuisine ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า

.

.

.

.

.