เริ่มแล้วเทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ณ ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่

25 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น. นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดงาน เทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ซึ่งทางห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ ( 25 ) ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2561 9 วัน ณ ห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ มีผู้แทนห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ แขกผู้มีเกียรติ กลุ่มผู้ประกอบการ เจ้าของสวนผลไม้ และสื่อมวลชน เข้าร่วมงาน

.

นางสาวสุพัตรา สาครเสถียร รองผู้จัดการทั่วไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูเก็ต โกรเซอรี่ กล่าวว่า กิจกรรมเทศกาลผลไม้ ครั้งที่ 2 ที่ทางห้างภูเก็ตโกรเซอรี่ จัดขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประชาสัมพันธ์ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ของกลุ่มลูกค้าท้องถิ่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเพื่อยกระดับและสร้างแบรนด์ผลไม้ไทย ตลอดจนเพิ่มมูลค่าและสร้างชื่อเสียงผลไม้ไทยให้เป็นที่รู้จัก

.

ซึ่งนอกจากการออกร้านของผู้ประกอบการตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางคณะผู้จัดงานยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่มาร่วมสร้างสีสันภายในงาน ได้แก่ กิจกรรมประกวดการแกะสลักผลไม้ กิจกรรมการแข่งขันตกแต่งขาวเหนียวมะม่วง และกิจกรรมโชว์การประกอบอาหารจากผู้ประกอบการร้านอาหารในฟู้ดเลาจน์ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้มีสิทธิลุ้นรับรางวัล และประกาศนียบัตรมูลค่ากว่า 12,000 บาท

.

พร้อมกันนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสและพบกับการประดับตกแต่ง Landmark ทุเรียนยักษ์เพื่อเป็นจุดถ่ายภาพร่วมกับครอบครัว เพื่อนๆ อีกด้วย

.

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2GQrQs7