top-adver.jpg

แสนสิริจับมือธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 9 – 17 ต.ค.นี้

แสนสิริ จับมือ ธนาคารไทยพาณิชย์ สานต่อเจตนารมย์ในการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนภูเก็ตอย่างยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดงานแถลงข่าวการสนับสนุนประพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 ณ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง โดยได้รับเกียรติจาก นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน ซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การสืบสานประพณีถือศีลกินผัก พร้อมทั้งเชิญชวนให้ลูกบ้านแสนสิริในจังหวัดภูเก็ต พันธมิตร และกลุ่มคนรุ่นใหม่ มีส่วนร่วมในประเพณีที่มีมาอย่างยาวนานของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9 – 17 ตุลาคม 2561 นี้

คุณอุทัย อุทัยแสงสุข ประธานผู้บริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “แสนสิริและ ธนาคารไทยพาณิชย์ ยังคงเจตนารมย์ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประเพณีสำคัญท้องถิ่นที่ชาวภูเก็ตร่วมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า193 ปี โดยในปีนี้แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ร่วมกันสนับสนุนประเพณีต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และได้ร่วมกับภาคชุมชนในจังหวัดภูเก็ตด้วยการสนับสนุนงบประมาณและสิ่งของเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงประเพณีกับ 4 ศาลเจ้า ได้แก่ ศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบ้เก้ง, ศาลเจ้าบางเหนียว, ศาลเจ้าสามกอง และ ศาลเจ้ากะทู้ นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์ประเพณีผ่านทางช่องทางการสื่อสารต่างๆ ของแสนสริ ให้กับแสนสิริแฟมิลี่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ยุคมิลเลนเนียลซึ่งเป็นหนึ่งในฐานลูกค้าขนาดใหญ่ของแสนสิริ เพื่อให้เข้าถึงและร่วมเป็นแรงกำลังสำคัญในการสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญนี้ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนอย่างยั่งยืน นับเป็นอีกสิ่งสำคัญที่สะท้อนถึงปรัชญาและวิสัยทัศน์ในการทำงานของแสนสิริตลอดกว่า 30 ปีที่ผ่านมาคือ ‘Constructing life, not just buildings’ เพราะแสนสิริไม่ได้ใส่ใจแค่เพียงการ “สร้างที่อยู่อาศัยที่ดีที่สุด” แต่ยังให้ความสำคัญกับ “การสร้างชีวิตที่ดี (Good Life)” สู่สังคม

คุณกนกวรรณ ใจศรี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Retail Lending Sales ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ทางธนาคารไทยพาณิชย์มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับแสนสิริ ในการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักอีกครั้งในปีนี้ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ตระหนักถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในจังหวัดภูเก็ต โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ มีคุณค่าร่วมกันอนุรักษ์ให้อยู่คู่กับบ้านเมืองและคนรุ่นหลัง ผ่านโครงการ SCB ชวนกันทำดี โดยมุ่งหวังให้พนักงานมีโอกาสทำงานจิตอาสา มีส่วนร่วมลงมือทำกิจกรรม โดยหลักสำคัญของการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม จะเน้นความต่อเนื่องยั่งยืน และคำนึงถึงความต้องการของชุมชนโดยแท้จริง SCB ชวนกันทำดี เพื่อชุมชน เป็นโครงการที่ทำกิจกรรมส่งเสริมการทำประโยชน์ต่อชุมชนส่วนรวม รวมถึงกิจกรรมอันเป็นการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี  โดยผู้บริหารและพนักงานธนาคารในพื้นที่ต่างจังหวัดได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบทอดประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้อยู่คู่กับชุมชน”

สำหรับการร่วมสืบสานประเพณีถือศีลกินผักในปีนี้ แสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมกันเชิญชวนลูกบ้านในจังหวัดภูเก็ตและลูกค้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดศาลเจ้า เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประเพณีสำคัญ, การแจกน้ำดื่มแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชาชนทั่วไปที่มาศาลเจ้าในช่วงระหว่างประเพณี นอกจากนี้ยังมีการจัดทำชุด J-Kit ซึ่งประกอบด้วย เสื้อยืด, ถุงผ้า, ข้าวสารมงคล, ฮู้มงคล สายสิญจน์มงคลจากทั้ง 4 ศาลเจ้าในจังหวัดภูเก็ต และ ‘ปิ่นโต’ เพื่อเป็นการส่งเสริมการรับประทานอาหารเจตามธรรมเนียมการ “หิ้วข้าว” ซึ่งเป็นการนำปิ่นโตไปรับอาหารเจจากศาลเจ้ามารับประทานที่บ้าน ซึ่งนับเป็นการสนับสนุนประเพณีที่สำคัญของภูเก็ตอย่างเต็มที่ โดยชุดมงคลนี้จะมอบให้กับลูกบ้านแสนสิริ และลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ที่เข้าร่วมกิจกรรมล้างศาลเจ้าในปีนี้อีกด้วยซึ่งแสนสิริ และธนาคารไทยพาณิชย์ได้ร่วมมือกับศิลปิน คุณชนิดา วรพิทักษ์ เจ้าของแบรนด์ Cuscus The Cuckoos มาร่วมออกแบบลวดลายชุด J-Kit และสื่อประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น  อีกทั้งในปีนี้เพื่อเชิญชวนให้กลุ่มคนรุ่นใหม่สนใจในเทศกาลกินเจมากยิ่งขึ้น และยังคงตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ แสนสิริและธนาคารไทยพาณิชย์ จึงร่วมกันคัดสรร นำเสนอพิกัดร้านอาหารและคาเฟ่ต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ตที่ห้ามพลาดในช่วงเทศกาลกินเจ และมอบสิทธิพิเศษส่วนลดให้กับลูกบ้าน และลูกค้า โดยจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางของแสนสิริ Instagram ‘SansiriUrbanVibes’ และช่องทางของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ดังที่ได้ร่วมกันประชาสัมพันธ์เป็นประจำในทุกๆ ปี

ประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต หรือที่เรียกกันว่า เจี๊ยะฉ่าย เป็นประเพณีเก่าแก่ที่ได้รับการสืบทอดกันมายาวนานและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก ล่าสุดทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศให้ประเพณีถือศีลกินผักขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ พ.ศ. 2561 ในประเภทรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ลักษณะวัฒนธรรมด้านการปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาลอีกด้วย

จังหวัดภูเก็ต เตรียมจัดประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 9-17 ตุลาคม 2561 นี้ เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่เก่าแก่ของชาวจังหวัดภูเก็ตซึ่งได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาเป็นประจำทุกปี โดยการละเว้นการเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต รักษาศีล สำรวมกาย วาจา ใจ ให้บริสุทธิ์ ถือเป็นการเจริญเมตตากรุณา นำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังสามารถร่วมชมพิธีกรรมสำคัญต่างๆ มากมาย อาทิเช่น พิธีแห่พระ (อิ้วเก้ง), พิธีปั้งเอี๋ย, พิธียกเสาโกเต้ง, พิธีโก้ยห่าน(ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์), พิธีโข้กุ้น(เลี้ยงทหาร), พิธีเตี้ยมง่าน(เปิดเนตรองค์พระ), พิธีส่งพระกิ้วอ๋องต่ายเต่ และ ยกอ๋องส่องเต่ เป็นต้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้จะมีกิจกรรมที่สำคัญ คือ กำหนดจัดพิธี (ส่งเก๊ง) สวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณเวทีกลางสะพานหิน