โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับทั่วไปกับผู้บริหาร ทอท.

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โครงการพบปะผู้บริหารของกลุ่มผู้ประกอบการระดับทั่วไปกับผู้บริหาร ทอท. ณ ทภก. ประจำปี 2561 การนี้ นายวิชัย บุญยู้ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(สายงานพัฒนาธุรกิจและการตลาด) พร้อมด้วยผู้บริหาร ทอท. และผู้บริหาร ทภก. เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต โภคีธรา อ.เมือง จ.ภูเก็ต

.

.

.

.

.

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478