โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ตและการบริหารจัดการท่าอากาศยานภูเก็ต

วันที่ 8 ม.ค.62 เวลา 19.30 น. ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต และการบริหารจัดการท่าอากาศยานภูเก็ต ในงานการประชุมประจำสัปดาห์ สโมสรโรตารีอันดามัน ภาค 3330 โรตารีสากล โดยมี นายไพรัช ทองโรจน์ นายกสโมสรโรตารี และ นายอรุณ โสฬส นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ เข้าร่วมประชุม ณ สโมสรโรตารี จ.ภูเก็ต

.
*******************

.
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานภูเก็ต
โทร. 0 7635 1520
โทรสาร 0 7632 7478